• 2023

  Semiconductordevice with two-dimensional materials

  CHEN Tse-An, Lain-Jong Li

  US Patent App. 18/316,096
   

  Method ofmanufacturing semiconductor devices including the steps of removing a plurality of spacers that surrounds each of the plurality of nanotubes into a layer of nanotubes, and forming gate dielectric and/or gate electrode.
  Tzu-AngChaoGregory Michael PitnerTse-An CHENLain-Jong LiYu Chao Lin
  U.S. Patent 11,749,528[P]. 2023-9-5.
   

  Pieces of 2Dmaterials: The next step to crystallize the polycrystalline domains

  Jui-Han Fu, YichenCai, Jie Shen, Hayato Sugisaki, Kohei Nanjo, Karin To, Chia-Wen Wu, Yu Han, Lain-Jong Li, Vincent Tung

  Matter (2023) https://doi.org/10.1016/j.matt.2023.05.034
   

  InterfacialReconstructed Layer Controls the Orientation of Monolayer Transition-Metal Dichalcogenides

  Areej Aljarb*,Jiacheng Min, Mariam Hakami, Jui-Han Fu, Rehab Albaridy, Yi Wan, Sergei Lopatin, Dimitrios Kaltsas, Dipti Naphade, Emre Yengel, Mohamed Nejib Hedhili, Roaa Sait, Abdul-Hamid Emwas, Arwa Kutbee, Merfat Alsabban, Kuo-Wei Huang, Kaimin Shih, Leonidas Tsetseris, Thomas D. Anthopoulos, Vincent Tung*, and Lain-Jong Li*

  ACS Nano (2023) https://doi.org/10.1021/acsnano.2c12103
   

  Area-SelectiveGrowth of Two-Dimensional Mono- And Bilayer WS2 for Field Effect Transistors

  Lin-Yun Huang,Ming-Yang Li, San-Lin Liew, Shih-Chu Lin, Ang-Sheng Chou, Ming-Chun Hsu,
  Ching-Hao Hsu, Yu-Tung Lin, Po-Sen Mao, Duen-Huei Hou, Wei-Cheng Liu, ChihI Wu, Wen-Hao Chang, Han Wang, Lain-Jong Li*, and Kung-Hwa Wei*

  ACS Materialsletter (2023) https://doi.org/10.1021/acsmaterialslett.3c00094
   

  Engineering grainboundaries in monolayer molybdenum disulfide for an efficient water/ion separation

  Yu Han, Jie Shen,Areej Aljarb, Yichen Cai, Xing Liu, Jiacheng Min, Yingge Wang, Chenhui Zhang, Cailing Chen, Marim Hakami, Jui-Han Fu, Hui Zhang, Guanxing Li, Xiaoqian Wang, Zhuo Chen, Jiaqiang Li, Xinglong Dong, Vincent Tung, Guosheng Shi, Ingo Pinnau, Lain-Jong Li

  Research SquarePlatform LLC (2023) https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2630063/v1
   

  Semiconductordevice and manufacturing method thereof

  Ming-Yang Li,Lain-Jong Li, YEH Han, Wen-hao Chang

  US Patent App.17/984,246
   

  Semiconductorstructure, method of forming stacked unit layers and method of forming stacked two-dimensional material layers

  Shin-Wei Shen,CHEN Tse-An, Tung-Ying Lee, Lain-Jong Li

  US Patent App.17/460,329
   

  Field effecttransistor using transition metal dichalcogenide and a method for forming the same

  MY Li, LJ Li, CChih-Piao

  US Patent 11,581,185
   

  Epitaxialsubstitution of metal iodides for low-temperature growth of two-dimensional metal chalcogenides

  Kenan Zhang,Yihong She, Xiangbin Cai, Mei Zhao, Zhenjing Liu, Changchun Ding, Lijie Zhang, Wei Zhou, Jianhua Ma, Hongwei Liu, Lain-Jong Li, Zhengtang Luo, Shaoming Huang

  Nature Nanotechnology (2023) https://doi.org/10.1038/s41565-023-01326-1

   

  Oriented lateralgrowth of two-dimensional materials on c-plane sapphire

  Jui-Han Fu,Jiacheng Min, Che-Kang Chang, Chien-Chih Tseng, Qingxiao Wang, Hayato Sugisaki, Chenyang Li, Yu-Ming Chang, Ibrahim Alnami, Wei-Ren Syong, Ci Lin, Feier Fang, Lv Zhao, Tzu-Hsuan Lo, Chao-Sung Lai, Wei-Sheng Chiu, Zih-Siang Jian, Wen-Hao Chang,

  Yu-Jung Lu, KaiminShih, Lain-Jong Li, Yi Wan, Yumeng Shi & Vincent Tung

  NatureNanotechnology (2023) https://doi.org/10.1038/s41565-023-01445-9

   

   

 • 2022

  Fast water transport and molecular sieving through ultrathin ordered conjugated-polymer-framework membranes
  Jie Shen, Yichen Cai, Chenhui Zhang, Wan Wei, Cailing Chen, Lingmei Liu, Kuiwei Yang, Yinchang Ma, Yingge Wang, Chien-Chih Tseng, Jui-Han Fu, Xinglong Dong, Jiaqiang Li, Xi-Xiang Zhang, Lain-Jong Li, Jianwen Jiang, Ingo Pinnau, Vincent Tung & Yu Han

  Nature Materials (2022) doi.org/10.1038/s41563-022-01325-y

   

  Low-defect-density WS2 by hydroxide vapor phase deposition
  Yi Wan, En Li, Zhihao Yu, Jing-Kai Huang, Ming-Yang Li, Ang-Sheng Chou, Yi-Te Lee, Chien-Ju Lee, Hung-Chang Hsu, Qin Zhan, Areej Aljarb, Jui-Han Fu, Shao-Pin Chiu, Xinran Wang, Juhn-Jong Lin, Ya-Ping Chiu, Wen-Hao Chang, Han Wang, Yumeng Shi, Nian Lin, Yingchun Cheng, Vincent Tung & Lain-Jong Li

  Nature Communications (2022) DOI 10.1038/s41467-022-31886-0

   

  Direct Band Gap in Multilayer Transition Metal Dichalcogenide Nanoscrolls with Enhanced Photoluminescence

  Ci Lin, Liang Cai, Jui-Han Fu, Shahid Sattar, Qingxiao Wang, Yi Wan, Chien-Chih Tseng, Chih-Wen Yang, Areej Aljarb, Ke Jiang, Kuo-Wei Huang, Lain-Jong Li, Carlo Maria Canali, Yumeng Shi, and Vincent Tung

  ACS Materials Lett. 2022, 4, 8, 1547–1555

   

  Wafer-Scale Bi-Assisted Semi-Auto Dry Transfer and Fabrication of High-Performance Monolayer CVD WS2 TransistorMing-Yang Li, Ching-Hao Hsu, Shin-Wei Shen, Ang-Sheng Chou, Yuxuan Cosmi Lin, Chih-Piao Chuu, Ning Yang, Sui-An Chou, Lin-Yun Huang, Chao-Ching Cheng, Wei-Yen Woon, Szuya Liao, Chih-I Wu, Lain-Jong Li, Iuliana Radu, H-S Philip Wong, Han Wang

  VLSI (2022)

   

  Electric-field-induced metal-insulator transition and quantum transport in large-area polycrystalline MoS2 monolayers
  Hao Ou; Tomoyuki Yamada; Masaya Mitamura; Yusuke Edagawa; Tatsuma D. Matsuda; Kazuhiro Yanagi; Chang-Hsiao Chen; Lain-Jong Li; Taishi Takenobu; Jiang Pu.

  Physical Review Materials (2022) DOI: 10.1103/PhysRevMaterials.6.064005

   

  Directly Visualizing Photoinduced Renormalized Momentum-Forbidden Electronic Quantum States in an Atomically Thin Semiconductor
  HY Chen, HC Hsu, CC Huang, MY Li, LJ Li, YP Chiu
  ACS nano (2022) 10.1021/acsnano.2c02981

   

  Nanoscale Electronic Transparency of Wafer-Scale Hexagonal Boron Nitride
  Caleb Z. Zerger; Linsey K. Rodenbach; Yi-Ting Chen; Benjamin Safvati; Morgan Z. Brubaker; Steven Tran; Tse-An Chen; Ming-Yang Li; Lain-Jong Li; David Goldhaber-Gordon et al.
  Nano Letters (2022) DOI: 10.1021/acs.nanolett.1c04274

   

  High-κ perovskite membranes as insulators for two-dimensional transistors
  JK Huang, Y Wan, J Shi, J Zhang, Z Wang, W Wang, N Yang, Y Liu, ...
  Nature 605 (7909), 262-267 2022

   

  Bi2O2Se-Based True Random Number Generator for Security Applications
  Bo Liu; Ying-Feng Chang; Juzhe Li; Xu Liu; Le An Wang; Dharmendra Verma; Hanyuan Liang; Hui Zhu; Yudi Zhao; Lain-Jong Li et al.

  ACS nano (2022) DOI: 10.1021/acsnano.2c01784

   

  Alloy-buffer-controlled van der Waals epitaxial growth of aligned tellurene
  Wang, C.; Xu, C.; Guo, X.; Zhang, N.; Yan, J.; Chen, J.; Yu, W.; Qin, J.-K.; Zhu, Y.; Li, L.-J. et al

  Nano Research DOI: 10.1007/s12274-022-4188-7

   

  Unusual Activity of Rationally Designed Cobalt Phosphide/Oxide Heterostructure Composite for Hydrogen Production in Alkaline Medium
  MM Alsabban, MK Eswaran, K Peramaiah, W Wahyudi, X Yang, ...
  ACS nano 16 (3), 3906-3916 2022

  Two-Dimensional Cs2AgBiBr6/WS2 Heterostructure-Based Photodetector with Boosted Detectivity via Interfacial Engineering
  F Fang, Y Wan, H Li, S Fang, F Huang, B Zhou, K Jiang, V Tung, LJ Li, ...
  ACS nano 16 (3), 3985-3993 3 2022

   

  2D Materials‐Based Static Random‐Access Memory
  Chang‐Ju Liu; Yi Wan; Lain‐Jong Li; Chih‐Pin Lin; Tuo‐Hung Hou; Zi‐Yuan Huang; Vita Pi‐Ho Hu

  Advanced Materials (2022) DOI: 10.1002/adma.202107894

   

  Liquid-phase catalytic growth of graphene

  Tian, P.; Tang, L.; Xiang, J.; Lau, S.P.; Yuan, S.; Yang, D.; Li, L.-J.; Teng, K.S.
  Journal of Materials Chemistry C DOI: 10.1039/d1tc04187h

   

  Bi2O2Se-Based Integrated Multifunctional Optoelectronics

  D Verma, B Liu, TC Chen, LJL Li, CS Lai

  Nanoscale Adv. DOI: 10.1039/D2NA00245K 

   

  Wafer-scale single-orientation 2D layers by atomic edge-guided epitaxial growth
  Y Wan, JH Fu, CP Chuu, V Tung, Y Shi, LJ Li
  Chemical Society Reviews (2022),51, 803-811

   

   

 • 2021


  Two‐Dimensional Materials‐Based Static Random‐Access Memory
  CJ Liu, Y Wan, LJ Li, CP Lin, TH Hou, ZY Huang, VPH Hu
  Advanced Materials, 2107894 2021
   

  Contact Engineering for High-Performance N-Type 2D Semiconductor Transistors
  Y Lin, PC Shen, C Su, AS Chou, T Wu, CC Cheng, JH Park, MH Chiu, ...
  2021 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM), 37.2. 1-37.2. 4 2021

  Performance Limits and Potential of Multilayer Graphene–Tungsten Diselenide Heterostructures
  SH Yang, FS Yang, HL Tang, MH Chiu, KC Lee, M Li, CY Lin, LJ Li, ...
  Advanced Electronic Materials 7 (12), 2100355 2021

  Transistors based on two-dimensional materials for future integrated circuits
  S Das, A Sebastian, E Pop, CJ McClellan, AD Franklin, T Grasser, ...
  Nature Electronics 4 (11), 786-799 14 2021

   

  Precision Chemistry in Two-Dimensional Materials: Adding, Removing, and Replacing the Atoms at Will
  T Yang, LJ Li, J Zhao, TH Ly
  Accounts of Materials Research 2 (10), 863-868 2021

  Bottom-Up Synthesized All-Thermal-Catalyst Aerogels for Heat-Regenerative Air Filtration
  X Ji, J Zhao, SM Jung, AIH Hrdina, MJ Wolf, Xiulin Yang, Geoffrey Vaartstra, Helen Xie, Shao-Xiong Lennon Luo, Ang-yu Lu, Roy E. Welsch, Evelyn N. Wang, Lain-Jong Li, and Jing Kong
  Nano Letters 21 (19), 8160-8165 1 2021

  The Schottky–Mott Rule Expanded for Two-Dimensional Semiconductors: Influence of Substrate Dielectric Screening
  S Park, T Schultz, D Shin, N Mutz, A Aljarb, Hee Seong Kang, Chul-Ho Lee, Lain-Jong Li, Xiaomin Xu, Vincent Tung, Emil J. W. List-Kratochvil, Sylke Blumstengel, Patrick Amsalem, and Norbert Koch
  ACS nano 15 (9), 14794-14803 2 2021

   

  Spatial Control of Dynamic p–i–n Junctions in Transition Metal Dichalcogenide Light-Emitting Devices
  H Ou, H Matsuoka, J Tempia, T Yamada, T Takahashi,Koshi Oi, Yuhei Takaguchi, Takahiko Endo, Yasumitsu Miyata, Chang-Hsiao Chen, Lain-Jong Li, Jiang Pu, and Taishi Takenobu
  ACS nano 15 (8), 12911-12921 1 2021

   

  Atomic Layer Nucleation Engineering: Inhibitor-Free Area-Selective Atomic Layer Deposition of Oxide and Nitride
  Chun-Yi Chou, Wei-Hao Lee, Chih-Piao Chuu, Tse-An Chen, Cheng-Hung Hou, Yu-Tung Yin, Ting-Yun Wang, Jing-Jong Shyue, Lain-Jong Li, and Miin-Jang Chen
  Chemistry of Materials 33 (14), 5584-5590 1 2021

  Temperature‐Dependent Electronic Ground‐State Charge Transfer in van der Waals Heterostructures
  Soohyung Park,Haiyuan Wang,Thorsten Schultz,Dongguen Shin,Ruslan Ovsyannikov,Marios Zacharias,Dmitrii Maksimov,Matthias Meissner,Yuri Hasegawa,Takuma Yamaguchi,Satoshi Kera,Areej Aljarb,Mariam Hakami,Lain-Jong Li,V incent Tung,Patrick Amsalem,Mariana Rossi,Norbert Koch
  Advanced Materials 33 (29), 2008677 4 2021

   

  Lithium‐Ion Desolvation Induced by Nitrate Additives Reveals New Insights into High Performance Lithium Batteries
  W Wahyudi, V Ladelta, L Tsetseris, MM Alsabban, X Guo, E Yengel, ...
  Advanced Functional Materials 31 (23), 2101593 19 2021
   

  Type‐I Energy Level Alignment at the PTCDA—Monolayer MoS2 Interface Promotes Resonance Energy Transfer and Luminescence Enhancement
  S Park, N Mutz, SA Kovalenko, T Schultz, D Shin, A Aljarb, LJ Li, V Tung, ...
  Advanced Science 8 (12), 2100215 2 2021

  Giant Ferroelectric Resistance Switching Controlled by a Modulatory Terminal for Low‐Power Neuromorphic In‐Memory Computing
  F Xue, X He, Z Wang, JRD Retamal, Z Chai, L Jing, C Zhang, H Fang, ...
  Advanced Materials 33 (21), 2008709 17 2021
   

  Ultralow contact resistance between semimetal and monolayer semiconductors
  PC Shen, C Su, Y Lin, AS Chou, CC Cheng, JH Park, MH Chiu, AY Lu, ...
  Nature 593 (7858), 211-217 129 2021
   

  Layered semiconducting 2D materials for future transistor applications
  SK Su, CP Chuu, MY Li, CC Cheng, HSP Wong, LJ Li
  Small Structures 2 (5), 2000103 33 2021
   

  Strain-directed layer-by-layer epitaxy toward van der Waals homo-and heterostructures
  Y Wan, JK Huang, CP Chuu, WT Hsu, CJ Lee, A Aljarb, CW Huang, ...
  ACS Materials Letters 3 (4), 442-453 3 2021
   

  Towards High-Performance Monolayer Semiconductor Transistors with Semimetallic Ohmic Contact
  Y Lin, C Su, PC Shen, AS Chou, CC Cheng, JH Park, MH Chiu, AY Lu, ...
  Bulletin of the American Physical Society 66 2021
   

  Bi2O2Se-Based Memristor-Aided Logic
  B Liu, Y Zhao, D Verma, LA Wang, H Liang, H Zhu, LJ Li, TH Hou, CS Lai
  ACS Applied Materials & Interfaces 13 (13), 15391-15398 4 2021
   

  Selective Conversion of Carbon Dioxide to Formate with High Current Densities
  X Yang, D Liu, S Zhong, X Zhou, KW Huang, LJ Li, Z Lai
  Journal of Molecular and Engineering Materials 9 (01n02), 2150001 2021

  Atomic-Layer Controlled Interfacial Band Engineering at Two-Dimensional Layered PtSe2/Si Heterojunctions for Efficient Photoelectrochemical Hydrogen Production
  CC Chung, H Yeh, PH Wu, CC Lin, CS Li, TT Yeh, Y Chou, CY Wei, ...
  ACS nano 15 (3), 4627-4635 10 2021

  Optically controlled ferroelectric nanodomains for logic-in-memory photonic devices with simplified structures
  F Xue, X He, D Periyanagounder, Z Ji, LJ Li, JH He, X Zhang
  IEEE Transactions on Electron Devices 68 (4), 1992-1995 4 2021
   

  One-step synthesis of single-site vanadium substitution in 1T-WS2 monolayers for enhanced hydrogen evolution catalysis
  A Han, X Zhou, X Wang, S Liu, Q Xiong, Q Zhang, L Gu, Z Zhuang, ...
  Nature communications 12 (1), 1-10 44 2021
   

  Two-dimensional solid-phase crystallization toward centimeter-scale monocrystalline layered MoTe 2 via two-step annealing
  CP Lin, HH Hsu, JH Huang, YW Kang, CT Wu, YJ Lee, CC Cheng, ...
  Journal of Materials Chemistry C 9 (43), 15566

   

 • Before 2021

  Ledge-directed Epitaxy of Continuous, Self-Aligned and Monolayer TMDs Nanoribbons with Single Crystallinity, A. Ajarb et al.,

  Nature Materials 19, 1300–1306(2020)

   

  CVD undoped monolayer MoS2 nFETs with high drain current of 390uA/um at Vds=1V, A.-S. Chou et al.

  VLSI (2020)

   

  Pinning-Free Side Contact Monolayer MoS2 FET , Terry Y.T. Hung et al.

  IEDM (2020)

   

  Wafer-scale single-crystal hexagonal boron nitride monolayers on Cu (111), T.-A.Chen, C.-P. CHuu, C-C Tseng, C-K Wen, H.-S. P Wong, S. Pan, R. Li, Y. Zhang, Q. Fu, B. I. Yakobson*, W.-H. Chang*, L-J Li*

  Nature 579, 219–223 (2020)

   

  Strain engineering and epitaxial stabilization of halide perovskites, Y. Chen, Y. Lei, Yuheng Li, Yugang Yu, J. Cai, M.-H. Chiu, R. Rao, Y. Gu, C. Wang, W. Choi, H. Hu, C. Wang, Y. Li, J. Song, J. Zhang, B. Qi, M. Lin, Z. Zhang, A. E. Islam, B. Maruyama, S. Dayeh, LJ Li, K. Yang, Y.-H. Lo, Sheng Xu*

  Nature 577, 209-215 (2020)  

   

  Two dimensional semiconducting materials: Candidates for extending Moore’s Law, SK Su, MY Li, HS Wong, LJ Li*

  Nature 567, 169-170. (2019)

   

  Graphene and 2D materials for silicon technology, D. Akinwande, C. Huyghebaert, CH Wang, M. Serna, S. Gooddens, LJ Li, P.Wong, F. Koppens.

  Nature 573, 507–518(2019)

   

  Tailoring excitonic states of van der Waals bilayers through stacking configuration, band alignment, and valley spin. Hsu, W. T., Lin, B. H., Lu, L. S., Lee, M. H., Chu, M. W., Li, L. J., . . . Shih, C. K. (2019).

  Science Advances, doi:10.1126/sciadv.aax7407 (2019)

   

  Demonstration of the key substrate-dependent charge transfer mechanisms between monolayer MoS2 and molecular dopants. Park, S., Schultz, T., Xu, X., Wegner, B., Aljarb, A., Han, A., . . . Koch, N. (2019).

  Communications Physics, doi:10.1038/s42005-019-0212-y (2019)

   

  Demonstration of 40-nm Channel Length Top-Gate p-MOSFET of WS2 Channel Directly Grown on SiOx/Si Substrates Using Area-Selective CVD Technology. Chung, Y. Y., Shieh, J. M., Su, S. K., Chiang, H. L., Chen, T. C., Li, L. J., . . . Li, K. S. (2019).

  IEEE Transactions on Electron Devices, 66(12), 5381-5386. (2019)

   

  Quasi-Two-Dimensional Se-Terminated Bismuth Oxychalcogenide (Bi2O2Se) Wei, Q., Li, R., Lin, C., Han, A., Nie, A., Li, Y., . . . Huang, W.

  ACS Nano, 13(11), 13439-13444 (2019)

   

  Hsu, W. T., Lu, L. S., Wu, P. H., Lee, M. H., Chen, P. J., Wu, P. Y., . . . Chang, W. H. (2018). Negative circular polarization emissions from WSe2/MoSe2 commensurate heterobilayers.

  Nature Communications, 9(1). doi:10.1038/s41467-018-03869-7

   

  Zhang Q, Tsai CY, Li LJ, Liaw DJ, Colorless-to-colorful switching electrochromic polyimides with very high contrast ratio.

  Nature Communications 10(1):01 Dec 2019

   

  New Insight on the Role of Electrolyte Additives in Rechargeable Lithium Ion Batteries. Ming, J., Cao, Z., Wu, Y., Wahyudi, W., Wang, W., Guo, X., . . . Alshareef, H. N.

  ACS Energy Letters, 4(11), 2613-2622. doi:10.1021/acsenergylett.9b01441 (2019)

   

  Synergistic additive-mediated CVD growth and chemical modification of 2D materials. Jiang, J., Li, N., Zou, J., Zhou, X., Eda, G., Zhang, Q., . . . Wee, A. T. S.

  Chemical Society Reviews, 48(17), 4639-4654. (2019)

   

  Layer Rotation-Angle-Dependent Excitonic Absorption in Van Der Waals Heterostructures Revealed by Electron Energy Loss Spectroscopy. Gogoi, P. K., Lin, Y. C., Senga, R., Komsa, H. P., Wong, S. L., Chi, D., . . . Suenaga, K.

  ACS Nano, 13(8), 9541-9550 (2019).

   

  Growth of 2H stacked WSe2 bilayers on sapphire. Han, A., Aljarb, A., Liu, S., Li, P., Ma, C., Xue, F., . . . Li, L. -J.

  Nanoscale Horizons, 4(6), 1434-1442. (2019)

   

  MXene based self-assembled cathode and antifouling separator for high-rate and dendrite-inhibited Li–S battery. Guo, D., Ming, F., Su, H., Wu, Y., Wahyudi, W., Li, M., . . . Lai, Z.

  Nano Energy, 61, 478-485. (2019)

   

  Electronic band dispersion determination in azimuthally disordered transition-metal dichalcogenide monolayers. Park, S., Schultz, T., Han, A., Aljarb, A., Xu, X., Beyer, P., . . . Koch, N.

  Communications Physics, 2(1). doi:10.1038/s42005-019-0166-0 (2019)

   

  Design and Mechanistic Study of Highly Durable Carbon-Coated Cobalt Diphosphide Core-Shell Nanostructure Electrocatalysts for the Efficient and Stable Oxygen Evolution Reaction. Alsabban, M. M., Yang, X., Wahyudi, W., Fu, J. H., Hedhili, M. N., Ming, J., . . . Huang, K. W.

  ACS Applied Materials and Interfaces, 11(23), 20752-20761(2019)

   

  Gate-Tunable and Multidirection-Switchable Memristive Phenomena in a Van Der Waals Ferroelectric. Xue, F., He, X., Retamal, J. R. D., Han, A., Zhang, J., Liu, Z., . . . Zhang, X.

  Advanced Materials, 31(29). doi:10.1002/adma.201901300 (2019)

   

  Point Defects and Localized Excitons in 2D WSe2., Zheng, Y. J., Chen, Y., Huang, Y. L., Gogoi, P. K., Li, M. Y., Li, L. J., . . . Quek, S. Y.

  ACS Nano, 13(5), 6050-6059. doi:10.1021/acsnano.9b02316 (2019)

   

  Scalable fabrication of a complementary logic inverter based on MoS2 fin-shaped field effect transistors. Lan, Y. W., Chen, P. C., Lin, Y. Y., Li, M. Y., Li, L. J., Tu, Y. L., . . . Li, K. S.

  Nanoscale Horizons, 4(3), 683-688. doi:10.1039/c8nh00419f (2019)

   

  One-Step Vapor-Phase Synthesis and Quantum-Confined Exciton in Single-Crystal Platelets of Hybrid Halide Perovskites. Liu, Z., Li, Y., Guan, X., Mi, Y., Al-Hussain, A., Ha, S. T., . . . Wu, T.

  Journal of Physical Chemistry Letters, 10(10), 2363-2371. doi:10.1021/acs.jpclett.9b00777 (2019)

   

  Dielectric impact on exciton binding energy and quasiparticle bandgap in monolayer WS<inf>2</inf> and WSe2. Hsu, W. T., Quan, J., Wang, C. Y., Lu, L. S., Campbell, M., Chang, W. H., . . . Shih, C. K. (2019).

  2D Materials, doi:10.1088/2053-1583/ab072a (2019)

   

  Cross-plane thermoelectric figure of merit in graphene - C <inf>60</inf> heterostructures at room temperature. Olaya, D., Tseng, C. C., Chang, W. H., Hsieh, W. P., Li, L. J., Juang, Z. Y., & Hernández, Y.

  FlatChem, doi:10.1016/j.flatc.2019.100089 (2019)

   

  Toward the Growth of High Mobility 2D Transition Metal Dichalcogenide Semiconductors. Li, H., Huang, J. K., Shi, Y., & Li, L. J.

  Advanced Materials Interfaces. doi:10.1002/admi.201900220 (2019)

   

  Chiu MH, Tang HL, Tseng CC, Han Y, Aljarb A, Huang JK, Wan Y, Fu JH, Zhang X, Chang WH, Li LJ* Metal-Guided Selective Growth of 2D Materials: Demonstration of a Bottom-Up CMOS Inverter,

  Advanced Materials 2019 doi:10.1002/adma.201900861

   

  Experimental observation of chiral phonons in monolayer Zhu, H., Yi, J., Li, M. Y., Xiao, J., Zhang, L., Yang, C. W., . . . Zhang, X. WSe2

  Proceedings of SPIE - The Int. Society for Optical Engineering (2019). Vol. 10916. doi:10.1117/12.2510760

   

  Continuous desalination with a metal-free redox-mediator Wang, J., Zhang, Q., Chen, F., Hou, X., Tang, Z., Shi, Y., . . . Li, L. J.

  Journal of Materials Chemistry A, 7(23), 13941-13947 (2019)

   

  Two-dimensional materials with piezoelectric and ferroelectric functionalities (2018).

   npj 2D Materials and Applications, 2(1). doi:10.1038/s41699-018-0063-5

   

  Zhong S, Cao Z, Yang X, Kozlov SM, Huang KW, Tung V, Cavallo L, Li LJ*, Han Y* Electrochemical Conversion of CO2 to 2-Bromoethanol in a Membraneless Cell

  ACS Energy Letters 4(2):600-605 08 Feb 2019

   

  Zhang C, Wang C, Yang F, Huang JK, Li LJ, Yao W, Ji W, Shih CK. Engineering Point-Defect States in Monolayer WSe2

   ACS Nano (2019)

   

  Liu, H. L., Yang, T., Tatsumi, Y., Zhang, Y., Dong, B., Guo, H., . . . Kawata, S. (2018). Deep-ultraviolet Raman scattering spectroscopy of monolayer WS2.

  Scientific Reports, 8(1). doi:10.1038/s41598-018-29587-0

   

  Ly, T. H., Deng, Q., Doan, M. H., Li, L. J., & Zhao, J. (2018). Facile Doping in Two-Dimensional Transition-Metal Dichalcogenides by UV Light.

  ACS Applied Materials and Interfaces, 10(35), 29893-29901. doi:10.1021/acsami.8b09797

   

  Wahyudi, W., Cao, Z., Kumar, P., Li, M., Wu, Y., Hedhili, M. N., . . . Ming, J. Phase Inversion Strategy to Flexible Freestanding Electrode: Critical Coupling of Binders and Electrolytes for High Performance Li–S Battery.

  Advanced Functional Materials, 28(34). doi:10.1002/adfm.201802244

   

  Wang, L., Xu, C., Li, M. Y., Li, L. J., & Loh, Z. H. (2018). Unraveling Spatially Heterogeneous Ultrafast Carrier Dynamics of Single-Layer WSe2 by Femtosecond Time-Resolved Photoemission Electron Microscopy.

  Nano Letters, 18(8), 5172-5178. doi:10.1021/acs.nanolett.8b02103

   

  Durán Retamal, J. R., Kang, C. F., Lien, D. H., Kuo, W. C., Juang, Z. Y., Tsai, M. L., . . . He, J. H. (2018). A Nanostructuring Method to Decouple Electrical and Thermal Transport through the Formation of Electrically Triggered Conductive Nanofilaments.

  Advanced Materials, 30(28). doi:10.1002/adma.201705385

   

  Li, H., Li, Y., Aljarb, A., Shi, Y., & Li, L. J*. (2018). Epitaxial Growth of Two-Dimensional Layered Transition-Metal Dichalcogenides: Growth Mechanism, Controllability, and Scalability.

  Chemical Reviews, 118(13), 6134-6150. doi:10.1021/acs.chemrev.7b00212

   

  Shearer, M. J., Li, M. Y., Li, L. J., Jin, S., & Hamers, R. J. (2018). Nanoscale Surface Photovoltage Mapping of 2D Materials and Heterostructures by Illuminated Kelvin Probe Force Microscopy.

  Journal of Physical Chemistry C, 122(25), 13564-13571. doi:10.1021/acs.jpcc.7b12579

   

  Xue, F., Zhang, J., Hu, W., Hsu, W. -T., Han, A., Leung, S. -F., . . . Zhang, J.\. Multidirection Piezoelectricity in Mono-and Multilayered Hexagonal α-In2Se3.

  ACS nano. (2018)

   

  Li, M. Y., Pu, J., Huang, J. K., Miyauchi, Y., Matsuda, K., Takenobu, T., & Li, L. J. Self‐Aligned and Scalable Growth of Monolayer WSe2–MoS2 Lateral Heterojunctions.

  Advanced Functional Materials, 1706860 (2018)

   

  Chen, J. H., Zhong, Y. L., Li, L. J., & Chen, C. D. (2018). Observation of Wigner crystal phase and ripplon-limited mobility behavior in monolayer CVD MoS2 with grain boundary.

  Nanotechnology, 29(22). doi:10.1088/1361-6528/aab5ff

   

  Song, Z., Wang, Q., Li, M. Y., Li, L. J., Zheng, Y. J., Wang, Z., . . . Thye Shen Wee, A. (2018). Liquid-solid surface phase transformation of fluorinated fullerene on monolayer tungsten diselenide.

  Physical Review B, 97(13). doi:10.1103/PhysRevB.97.134102

   

  Park, S., Mutz, N., Schultz, T., Blumstengel, S., Han, A., Aljarb, A., . . . Koch, N. (2018). Direct determination of monolayer MoS2 and WSe2 exciton binding energies on insulating and metallic substrates.

  2D Materials, 5(2). doi:10.1088/2053-1583/aaa4ca

  Wang, Z., Dong, Z., Zhu, H., Jin, L., Chiu, M. H., Li, L. J., . . . Yang, J. K. W. (2018). Selectively Plasmon-Enhanced Second-Harmonic Generation from Monolayer Tungsten Diselenide on Flexible Substrates. ACS Nano, 12(2), 1859-1867. doi:10.1021/acsnano.7b08682

  Zhou, X., Lin, S. H., Yang, X., Li, H., Hedhili, M. N., Li, L. J., . . . Shi, Y. (2018). MoS:X-coated NbS2 nanoflakes grown on glass carbon: An advanced electrocatalyst for the hydrogen evolution reaction.

  Nanoscale, 10(7), 3444-3450. doi:10.1039/c7nr09172a

  Ming, J., Cao, Z., Wahyudi, W., Li, M., Kumar, P., Wu, Y., Li, L. J. New Insights on Graphite Anode Stability in Rechargeable Batteries: Li Ion Coordination Structures Prevail over Solid Electrolyte Interphases.

  ACS Energy Letters, 3(2), 335-340. doi:10.1021/acsenergylett.7b01177(2018)

  Zhang, Q., Tsai, C. Y., Abidin, T., Jiang, J. C., Shie, W. R., Li, L. J., & Liaw, D. J. Transmissive-to-black fast electrochromic switching from a long conjugated pendant group and a highly dispersed polymer/SWNT.

  Polymer Chemistry, 9(5), 619-626. doi:10.1039/c7py01863k (2018)

  Cui, C., Hu, W. J., Yan, X., Addiego, C., Gao, W., Wang, Y., . . . Li, L. J. Intercorrelated In-Plane and Out-of-Plane Ferroelectricity in Ultrathin Two-Dimensional Layered Semiconductor In2Se3.

  Nano Letters, 18(2), 1253-1258. doi:10.1021/acs.nanolett.7b04852 (2018)

  Zhu, H., Yi, J., Li, M. Y., Xiao, J., Zhang, L., Yang, C. W., . . . Zhang, X.. Observation of chiral phonons.

  Science, 359(6375), 579-582. doi:10.1126/science.aar2711(2018)

  Li, H., Shi, Y., & Li, L. J. (2018). Synthesis and optoelectronic applications of graphene/transition metal dichalcogenides flat-pack assembly.

  Carbon, 127, 602-610. doi:10.1016/j.carbon.2017.11.030

  Han, Y., Li, M. Y., Jung, G. S., Marsalis, M. A., Qin, Z., Buehler, M. J., Li. L. J* Muller, D. A.* (2018). Sub-nanometre channels embedded in two-dimensional materials.

  Nature Materials, 17(2), 129-133. doi:10.1038/NMAT5038

  Zhang, C., Li, M. Y., Tersoff, J., Han, Y., Su, Y., Li, L. J., . . . Shih, C. K. (2018). Strain distributions and their influence on electronic structures of WSe2-MoS2 laterally strained heterojunctions.

  Nature Nanotechnology, 13(2), 152-158. doi:10.1038/s41565-017-0022-x

  Loan, P. T. K., Wu, D., Ye, C., Li, X., Tra, V. T., Wei, Q., . . . Lin, C. T. (2018). Hall effect biosensors with ultraclean graphene film for improved sensitivity of label-free DNA detection.

  Biosensors and Bioelectronics, 99, 85-91. doi:10.1016/j.bios.2017.07.045

  Xue, F., Hu, W., Lee, K. C., Lu, L. S., Zhang, J., Tang, H. L., . . . Zhang, X. (2018). Room-Temperature Ferroelectricity in Hexagonally Layered α-In2Se3 Nanoflakes down to the Monolayer Limit.

  Advanced Functional Materials, 28(50). doi:10.1002/adfm.201803738

  Wang, W., Cao, Z., Elia, G. A., Wu, Y., Wahyudi, W., Abou-Hamad, E., . . . Ming, J. (2018). Recognizing the Mechanism of Sulfurized Polyacrylonitrile Cathode Materials for Li-S Batteries and beyond in Al-S Batteries. ACS Energy Letters, 3(12), 2899-2907. doi:10.1021/acsenergylett.8b01945

  Li, R., Li, L. J., Cheng, Y., & Huang, W. (2018). Recent Advances in van der Waals Heterojunctions Based on Semiconducting Transition Metal Dichalcogenides. Advanced Electronic Materials, 4(11). doi:10.1002/aelm.201800270

  Huang, J. -K., Li, M., Wan, Y., Dey, S., Ostwal, M., Zhang, D., . . . Ming, J. Functional Two-Dimensional Coordination Polymeric Layer as a Charge Barrier in Li-S Batteries.

  ACS nano. (2018)

  Chu, Z., Han, A., Lei, C., Lopatin, S., Li, P., Wannlund, D., . . . Lai, K. (2018). Energy-Resolved Photoconductivity Mapping in a Monolayer-Bilayer WSe<inf>2</inf> Lateral Heterostructure.

  Nano Letters. doi:10.1021/acs.nanolett.8b03318

  Chen, P. C., Lin, C. P., Hong, C. J., Yang, C. H., Lin, Y. Y., Li, M. Y., . . . Lan, Y. W. (2019). Effective N-methyl-2-pyrrolidone wet cleaning for fabricating high-performance monolayer MoS2 transistors.

  Nano Research, 12(2), 303-308. doi:10.1007/s12274-018-2215-5

  Tang, H. -L., Chiu, M. -H., Tseng, C. -C., Yang, S. -H., Hou, K. -J., Wei, S. -Y., . . . Li, L. -J. (2017). Multilayer Graphene–WSe2 Heterostructures for WSe2 Transistors.

  ACS nano, 11, 12817-12823.

  Lu, C. -I., Butler, C. J., Huang, J. -K., Chu, Y. -H., Yang, H. -H., Wei, C. -M., . . . Lin, M. -T. (2017). Moiré-related in-gap states in a twisted MoS2/graphite heterojunction.

  npj 2D Materials and Applications, 1, 24. doi:10.1038/s41699-017-0030-6

  Hsu, W. -T., Lu, L. -S., Wang, D., Huang, J. -K., Li, M. -Y., Chang, T. -R., . . . Chang, W. -H. Evidence of indirect gap in monolayer WSe2.

  Nature Communications, 8, 929. doi:10.1038/s41467-017-01012-6 (2017)

  Lin, C. Y., Zhu, X., Tsai, S. H., Tsai, S. P., Lei, S., Shi, Y., . . . Lan, Y. W. Atomic-Monolayer Two-Dimensional Lateral Quasi-Heterojunction Bipolar Transistors with Resonant Tunneling Phenomenon.

  ACS Nano, 11(11), 11015-11023. doi:10.1021/acsnano.7b05012 (2017)

  Chen, Y. C., Lu, A. Y., Lu, P., Yang, X., Jiang, C. M., Mariano, M., . . . Tung, V. Structurally Deformed MoS2 for Electrochemically Stable, Thermally Resistant, and Highly Efficient Hydrogen Evolution Reaction.

  Advanced Materials, 29(44). doi:10.1002/adma.201703863 (2017)

  Li, M., Wan, Y., Huang, J. -K., Assen, A. H., Hsiung, C. -E., Jiang, H., . . . Li, L. -J. (2017). Metal–Organic Framework-Based Separators for Enhancing Li–S Battery Stability: Mechanism of Mitigating Polysulfide Diffusion.

  ACS Energy Letters, 2, 2362-2367. doi:10.1021/acsenergylett.7b00692

  Min, S., Yang, X., Lu, A. Y., Tseng, C. C., Hedhili, M. N., Lai, Z., . . . Huang, K. W. Surface-reconstructed Cu electrode via a facile electrochemical anodization-reduction process for low overpotential CO2 reduction Cu electrode via anodization-reduction process.

  Journal of Saudi Chemical Society, 21(6), 708-712. doi:10.1016/j.jscs.2017.03.003 (2017)

  Aljarb, A., Cao, Z., Tang, H. -L., Huang, J. -K., Li, M., Hu, W., . . . Li, L. -J. Substrate Lattice-Guided Seed Formation Controls the Orientation of 2D Transition-Metal Dichalcogenides.

  ACS Nano, 11, 9215-9222. doi:10.1021/acsnano.7b04323(2017)

  Song, Z., Schultz, T., Ding, Z., Lei, B., Han, C., Amsalem, P., . . . Wee, A. T. S. (2017). Electronic Properties of a 1D Intrinsic/p-Doped Heterojunction in a 2D Transition Metal Dichalcogenide Semiconductor.

  ACS Nano, 11(9), 9128-9135. doi:10.1021/acsnano.7b03953

  Tangi, M., Mishra, P., Li, M. Y., Shakfa, M. K., Anjum, D. H., Hedhili, M. N., . . . Ooi, B. S. (2017). Type-I band alignment at MoS<inf>2</inf>/In<inf>0.15</inf>Al<inf>0.85</inf>N lattice matched heterojunction and realization of MoS<inf>2</inf> quantum well.

  Applied Physics Letters, 111(9). doi:10.1063/1.4995976

  Tsai, M. L., Li, M. Y., Retamal, J. R. D., Lam, K. T., Lin, Y. C., Suenaga, K., . . . He, J. H. (2017). Single Atomically Sharp Lateral Monolayer p-n Heterojunction Solar Cells with Extraordinarily High Power Conversion Efficiency.

  Advanced Materials, 29(32). doi:10.1002/adma.201701168

  Cai, Y., Shen, J., Dai, Z., Zang, X., Dong, Q., Guan, G., . . . Dong, X. (2017). Extraordinarily Stretchable All-Carbon Collaborative Nanoarchitectures for Epidermal Sensors.

   Advanced Materials, 29(31). doi:10.1002/adma.201606411

  Gogoi, P. K., Hu, Z., Wang, Q., Carvalho, A., Schmidt, D., Yin, X., . . . Wee, A. T. S. (2017). Oxygen Passivation Mediated Tunability of Trion and Excitons in MoS2.

  Physical Review Letters, 119(7). doi:10.1103/PhysRevLett.119.077402

  Zhou, X., Yang, X., Li, H., Hedhili, M. N., Huang, K. W., Li, L. J., & Zhang, W. (2017). Symmetric synergy of hybrid CoS2-WS2 electrocatalysts for the hydrogen evolution reaction.

  Journal of Materials Chemistry A, 5(30), 15552-15558. doi:10.1039/c7ta03041j

  Lu, A. Y., Zhu, H., Xiao, J., Chuu, C. P., Han, Y., Chiu, M. H., . . . Li, L. J.* (2017). Janus monolayers of transition metal dichalcogenides.

  Nature Nanotechnology, 12(8), 744-749. doi:10.1038/nnano.2017.100

  Juang, Z. Y., Tseng, C. C., Shi, Y., Hsieh, W. P., Ryuzaki, S., Saito, N., . . . Li, L. J. (2017). Graphene-Au nanoparticle based vertical heterostructures: A novel route towards high-ZT Thermoelectric devices. Nano Energy, 38, 385-391. doi:10.1016/j.nanoen.2017.06.004

  Zhang, S., Wang, C. G., Li, M. Y., Huang, D., Li, L. J., Ji, W., & Wu, S. (2017). Defect Structure of Localized Excitons in a WSe2 Monolayer.

  Physical Review Letters, 119(4). doi:10.1103/PhysRevLett.119.046101

  Tran, K., Singh, A., Seifert, J., Wang, Y., Hao, K., Huang, J. K., . . . Li, X. (2017). Disorder-dependent valley properties in monolayer WS e2.

  Physical Review B, 96(4). doi:10.1103/PhysRevB.96.041302

  Pu, J., Fujimoto, T., Ohasi, Y., Kimura, S., Chen, C. H., Li, L. J., . . . Takenobu, T. (2017). A Versatile and Simple Approach to Generate Light Emission in Semiconductors Mediated by Electric Double Layers. Advanced Materials, 29(24). doi:10.1002/adma.201606918

  Lau, S. P., Li, L. J., & Chai, Y. (2017). Advances in Two-Dimensional Layered Materials.

  Advanced Functional Materials, 27(19). doi:10.1002/adfm.201701403

  Ding, J., Abbas, S. A., Hanmandlu, C., Lin, L., Lai, C. S., Wang, P. C., . . . Chang, C. C. (2017). Facile synthesis of carbon/MoO<inf>3</inf> nanocomposites as stable battery anodes.

  Journal of Power Sources, 348, 270-280. doi:10.1016/j.jpowsour.2017.03.007

  Wang, H., Min, S., Wang, Q., Li, D., Casillas, G., Ma, C., . . . Wu, T. (2017). Nitrogen-Doped Nanoporous Carbon Membranes with Co/CoP Janus-Type Nanocrystals as Hydrogen Evolution Electrode in Both Acidic and Alkaline Environments.

  ACS Nano, 11(4), 4358-4364. doi:10.1021/acsnano.7b01946

  Hsiao, M. C., Chang, C. Y., Niu, L. J., Bai, F., Li, L. J., Shen, H. H., . . . Lin, T. W. (2017). Ultrathin 1T-phase MoS<inf>2</inf>nanosheets decorated hollow carbon microspheres as highly efficient catalysts for solar energy harvesting and storage.

   Journal of Power Sources, 345, 156-164. doi:10.1016/j.jpowsour.2017.01.132

  Tangi, M., Mishra, P., Tseng, C. C., Ng, T. K., Hedhili, M. N., Anjum, D. H., . . . Ooi, B. S. (2017). Band Alignment at GaN/Single-Layer WSe2 Interface.

  ACS Applied Materials and Interfaces, 9(10), 9110-9117. doi:10.1021/acsami.6b15370

  Li, M., Wahyudi, W., Kumar, P., Wu, F., Yang, X., Li, H., . . . Ming, J. (2017). Scalable Approach To Construct Free-Standing and Flexible Carbon Networks for Lithium-Sulfur Battery.

  ACS Applied Materials and Interfaces, 9(9), 8047-8054. doi:10.1021/acsami.6b12546

  Wang, J. C., Chang, K. P., Lin, C. T., Su, C. Y., Güneş, F., Boutchich, M., . . . Lai, C. S. (2017). Integration of ammonia-plasma-functionalized graphene nanodiscs as charge trapping centers for nonvolatile memory applications.

  Carbon, 113, 318-324. doi:10.1016/j.carbon.2016.11.063

  Zhou, X., Yang, X., Hedhili, M. N., Li, H., Min, S., Ming, J., . . . Li, L. J. (2017). Symmetrical synergy of hybrid Co<inf>9</inf>S<inf>8</inf>-MoS<inf>x</inf>electrocatalysts for hydrogen evolution reaction.

  Nano Energy, 32, 470-478. doi:10.1016/j.nanoen.2017.01.011

  Ly, T. H., Zhao, J., Cichocka, M. O., Li, L. J., & Lee, Y. H. (2017). Dynamical observations on the crack tip zone and stress corrosion of two-dimensional MoS 2.

  Nature Communications, 8. doi:10.1038/ncomms14116

  Wang, H., Min, S., Ma, C., Liu, Z., Zhang, W., Wang, Q., . . . Wu, T. (2017). Synthesis of single-crystal-like nanoporous carbon membranes and their application in overall water splitting.

  Nature Communications, 8. doi:10.1038/ncomms13592

  Mishra, P., Tangi, M., Ng, T. K., Hedhili, M. N., Anjum, D. H., Alias, M. S., . . . Ooi, B. S. (2017). Impact of N-plasma and Ga-irradiation on MoS<inf>2</inf> layer in molecular beam epitaxy.

  Applied Physics Letters, 110(1). doi:10.1063/1.4973371

  Zhang, C., Chuu, C. P., Ren, X., Li, M. Y., Li, L. J., Jin, C., . . . Shih, C. K. (2017). Interlayer couplings, Moiré patterns, and 2D electronic superlattices in MoS<inf>2</inf>/WSe<inf>2</inf> hetero-bilayers.

  Science Advances, 3(1). doi:10.1126/sciadv.1601459

  Zhao, C., Ng, T. K., Tseng, C. C., Li, J., Shi, Y., Wei, N., . . . Ooi, B. S. (2017). InGaN/GaN nanowires epitaxy on large-area MoS<inf>2</inf> for high-performance light-emitters.

  RSC Advances, 7(43), 26665-26672. doi:10.1039/c7ra03590j

  Tsai, M. L., Li, M. Y., Shi, Y., Chen, L. J., Li, L. J., & He, J. H. (2017). High-efficiency omnidirectional photoresponses based on monolayer lateral p-n heterojunctions.

  Nanoscale Horizons, 2(1), 37-42. doi:10.1039/c6nh00075d

  Tangi, M., Shakfa, M. K., Mishra, P., Li, M. Y., Chiu, M. H., Ng, T. K., . . . Ooi, B. S. (2017). Anomalous photoluminescence thermal quenching of sandwiched single layer MoS2

  Optical Materials Express, 7(10). doi:10.1364/OME.7.003697

  Shao, Q., Yu, G., Lan, Y. W., Shi, Y., Li, M. Y., Zheng, C., . . . Wang, K. L. (2016). Strong Rashba-Edelstein Effect-Induced Spin-Orbit Torques in Monolayer Transition Metal Dichalcogenide/Ferromagnet Bilayers. Nano Letters, 16(12), 7514-7520. doi:10.1021/acs.nanolett.6b03300

  Cheng, C. C., Lu, A. Y., Tseng, C. C., Yang, X., Hedhili, M. N., Chen, M. C., . . . Li, L. J. (2016). Activating basal-plane catalytic activity of two-dimensional MoS<inf>2</inf>monolayer with remote hydrogen plasma.

  Nano Energy, 30, 846-852. doi:10.1016/j.nanoen.2016.09.010

  Kozawa, D., Pu, J., Shimizu, R., Kimura, S., Chiu, M. H., Matsuki, K., . . . Takenobu, T. (2016). Photodetection in p-n junctions formed by electrolyte-gated transistors of two-dimensional crystals. Applied Physics Letters, 109(20). doi:10.1063/1.4967173

  Lan, Y. W., Torres, C. M., Tsai, S. H., Zhu, X., Shi, Y., Li, M. Y., . . . Wang, K. L. (2016). Atomic-Monolayer MoS<inf>2</inf>Band-to-Band Tunneling Field-Effect Transistor.

  Small, 12(41), 5676-5683. doi:10.1002/smll.201601310

  Li, H., Li, P., Huang, J. -K., Li, M. -Y., Yang, C. -W., Shi, Y., . . . Li, L. -J. (2016). Laterally Stitched Heterostructures of Transition Metal Dichalcogenide: Chemical Vapor Deposition Growth on Lithographically Patterned Area.

   ACS Nano, 10, 10516-10523. doi:10.1021/acsnano.6b06496

  Lu, A. Y., Yang, X., Tseng, C. C., Min, S., Lin, S. H., Hsu, C. L., . . . Li, L. J. (2016). High-Sulfur-Vacancy Amorphous Molybdenum Sulfide as a High Current Electrocatalyst in Hydrogen Evolution.

  Small, 12(40), 5530-5537. doi:10.1002/smll.201602107

  Ming, J., Li, M., Kumar, P., Lu, A. Y., Wahyudi, W., & Li, L. J. (2016). Redox Species-Based Electrolytes for Advanced Rechargeable Lithium Ion Batteries.

  ACS Energy Letters, 1(3), 529-534. doi:10.1021/acsenergylett.6b00274

  Min, S., Yang, X., Lu, A. Y., Tseng, C. C., Hedhili, M. N., Li, L. J., & Huang, K. W. (2016). Low overpotential and high current CO<inf>2</inf> reduction with surface reconstructed Cu foam electrodes.

  Nano Energy, 27, 121-129. doi:10.1016/j.nanoen.2016.06.043

  Lan, Y. W., Torres, C. M., Zhu, X., Qasem, H., Adleman, J. R., Lerner, M. B., . . . Wang, K. L. (2016). Dual-mode operation of 2D material-base hot electron transistors.

  Scientific Reports, 6. doi:10.1038/srep32503

  Hung, Y. -H., Lu, A. -Y., Chang, Y. -H., Huang, J. -K., Chang, J. -K., Li, L. -J., & Su, C. -Y. (2016). Scalable Patterning of MoS2 Nanoribbons by Micromolding in Capillaries.

  ACS Applied Materials & Interfaces, 8, 20993-21001. doi:10.1021/acsami.6b05827

  Tangi, M., Mishra, P., Ng, T. K., Hedhili, M. N., Janjua, B., Alias, M. S., . . . Ooi, B. S. (2016). Determination of band offsets at GaN/single-layer MoS2 heterojunction (vol 109, 032104, 2016).

  APPLIED PHYSICS LETTERS, 109(7), 1 page. doi:10.1063/1.4961440

  Pandey, T., Nayak, A. P., Liu, J., Moran, S. T., Kim, J. S., Li, L. J., . . . Singh, A. K. (2016). Pressure-Induced Charge Transfer Doping of Monolayer Graphene/MoS2Heterostructure.

  Small, 4063-4069. doi:10.1002/smll.201600808

  Pu, J., Kanahashi, K., Cuong, N. T., Chen, C. H., Li, L. J., Okada, S., . . . Takenobu, T. (2016). Enhanced thermoelectric power in two-dimensional transition metal dichalcogenide monolayers.

  Physical Review B, 94(1). doi:10.1103/PhysRevB.94.014312

  Tangi, M., Mishra, P., Ng, T. K., Hedhili, M. N., Janjua, B., Alias, M. S., . . . Ooi, B. S. (2016). Determination of band offsets at GaN/single-layer MoS<inf>2</inf> heterojunction.

  Applied Physics Letters, 109(3). doi:10.1063/1.4959254

  Yang, X., Li, H., Lu, A. Y., Min, S., Idriss, Z., Hedhili, M. N., . . . Li, L. J. (2016). Highly acid-durable carbon coated Co<inf>3</inf>O<inf>4</inf> nanoarrays as efficient oxygen evolution electrocatalysts.

  Nano Energy, 25, 42-50. doi:10.1016/j.nanoen.2016.04.035

  Li, M. Y., Chen, C. H., Shi, Y., & Li, L. J. (2016). Heterostructures based on two-dimensional layered materials and their potential applications.

  Materials Today, 19(6), 322-335. doi:10.1016/j.mattod.2015.11.003

  Hao, K., Moody, G., Wu, F., Dass, C. K., Xu, L., Chen, C. H., . . . Li, X. (2016). Direct measurement of exciton valley coherence in monolayer WSe<inf>2</inf>.

  Nature Physics, 12(7), 677-682. doi:10.1038/nphys3674

  Al-Amri, A. M., Fu, P. H., Lai, K. Y., Wang, H. P., Li, L. J., & He, J. H. (2016). Efficiency Enhancement of InGaN-Based Solar Cells via Stacking Layers of Light-Harvesting Nanospheres.

  Scientific Reports, 6. doi:10.1038/srep28671

  Son, Y., Li, M. Y., Cheng, C. C., Wei, K. H., Liu, P., Wang, Q. H., . . . Strano, M. S. (2016). Observation of Switchable Photoresponse of a Monolayer WSe<inf>2</inf>-MoS<inf>2</inf> Lateral Heterostructure via Photocurrent Spectral Atomic Force Microscopic Imaging.

  Nano Letters, 16(6), 3571-3577. doi:10.1021/acs.nanolett.6b00699

  Ming, J., Li, M., Kumar, P., & Li, L. J. (2016). Multilayer Approach for Advanced Hybrid Lithium Battery. ACS Nano, 10(6), 6037-6044. doi:10.1021/acsnano.6b01626

  Huang, J. H., Chen, H. H., Liu, P. S., Lu, L. S., Wu, C. T., Chou, C. T., . . . Hou, T. H. (2016). Large-area few-layer MoS<inf>2</inf> deposited by sputtering.

  Materials Research Express, 3(6). doi:10.1088/2053-1591/3/6/065007

  Pu, J., Funahashi, K., Chen, C. H., Li, M. Y., Li, L. J., & Takenobu, T. (2016). Highly Flexible and High-Performance Complementary Inverters of Large-Area Transition Metal Dichalcogenide Monolayers. Advanced Materials, 28(21), 4111-4119. doi:10.1002/adma.201503872

  Huang, Y. L., Ding, Z., Zhang, W., Chang, Y. H., Shi, Y., Li, L. J., . . . Wee, A. T. S. (2016). Gap states at low-angle grain boundaries in monolayer tungsten diselenide.

  Nano Letters, 16(6), 3682-3688. doi:10.1021/acs.nanolett.6b00888

  Ma, C., Shi, Y., Hu, W., Chiu, M. H., Liu, Z., Bera, A., . . . Wu, T. (2016). Heterostructured WS<inf>2</inf>/CH<inf>3</inf>NH<inf>3</inf>PbI<inf>3</inf>Photoconductors with Suppressed Dark Current and Enhanced Photodetectivity.

  Advanced Materials, 28(19), 3683-3689. doi:10.1002/adma.201600069

  Wang, Z., Dong, Z., Gu, Y., Chang, Y. H., Zhang, L., Li, L. J., . . . Wee, A. T. S. (2016). Giant photoluminescence enhancement in tungsten-diselenide-gold plasmonic hybrid structures.

  Nature Communications, 7. doi:10.1038/ncomms11283

  Tizei, L. H. G., Lin, Y. C., Lu, A. Y., Li, L. J., & Suenaga, K. (2016). Electron energy loss spectroscopy of excitons in two-dimensional-semiconductors as a function of temperature.

  Applied Physics Letters, 108(16). doi:10.1063/1.4947058

  Robinson, J. A., Varanasi, C., Voevodin, A. A., Li, L. J., Robinson, J. T., & Lou, J. (2016). Introduction. Journal of Materials Research, 31(7), 823. doi:10.1557/jmr.2016.108

  Zheng, Y. J., Huang, Y. L., Chen, Y., Zhao, W., Eda, G., Spataru, C. D., . . . Wee, A. T. S. (2016). Heterointerface Screening Effects between Organic Monolayers and Monolayer Transition Metal Dichalcogenides.

  ACS Nano, 10(2), 2476-2484. doi:10.1021/acsnano.5b07314

  Hsu, W. T., Chen, Y. L., Chen, C. H., Liu, P. S., Hou, T. H., Li, L. J., & Chang, W. H. (2016). Erratum: Optically initialized robust valley-polarized holes in monolayer WSe<inf>2</inf> (Nature Communications (2015) 6 (8963) DOI: 10.1038/ncomms9963).

  Nature Communications, 7. doi:10.1038/ncomms10396

  Min, S., Rasul, S., Li, H., Grills, D. C., Takanabe, K., Li, L. J., & Huang, K. W. (2016). Electrocatalytic Reduction of Carbon Dioxide with a Well-Defined PN<sup>3</sup>-Ru Pincer Complex. ChemPlusChem, 81(2), 166-171. doi:10.1002/cplu.201500474

  Zhang, C., Chen, Y., Huang, J. -K., Wu, X., Li, L. -J., Yao, W., . . . Shih, C. -K. (2016). Visualizing band offsets and edge states in bilayer–monolayer transition metal dichalcogenides lateral heterojunction.

  Nature Communications, 7, 10349. doi:10.1038/ncomms10349

  Kumar, P., Abuhimd, H., Wahyudi, W., Li, M., Ming, J., & Li, L. -J. (2016). Review-Two-Dimensional Layered Materials for Energy Storage Applications.

  ECS JOURNAL OF SOLID STATE SCIENCE AND TECHNOLOGY, 5(11), Q3021-Q3025 (2016)

  Li, L. J., Lau, D. S. P., De Gendt, S., & Ren, F. (2016). Properties and applications of 2-dimensional layered materials.

  ECS Journal of Solid State Science and Technology, 5(11), Y7. doi:10.1149/2.0181611jss (2016)

  Han, H. -V., Lu, A. -Y., Lu, L. -S., Huang, J. -K., Li, H., Hsu, C. -L., . . . Shi, Y. (2016). Photoluminescence Enhancement and Structure Repairing of Monolayer MoSe2 by Hydrohalic Acid Treatment.

  ACS Nano, 10, 1454-1461. doi:10.1021/acsnano.5b06960

  Han, H. V., Lu, A. Y., Lu, L. S., Huang, J. K., Li, H., Hsu, C. L., . . . Shi, Y. (2016). Photoluminescence enhancement and structure repairing of monolayer MoSe<inf>2</inf> by hydrohalic acid treatment. ACS Nano, 10(1), 1454-1461. doi:10.1021/acsnano.5b06960

  Wang, P. I., Shie, W. R., Jiang, J. C., Li, L. J., & Liaw, D. J. (2016). Novel poly(triphenylamine-alt-fluorene) with asymmetric hexaphenylbenzene and pyrene moieties: Synthesis, fluorescence, flexible near-infrared electrochromic devices and theoretical investigation.

  Polymer Chemistry, 7(7), 1505-1516. doi:10.1039/c5py01971k

  Alsabban, M. M., Min, S., Hedhili, M. N., Ming, J., Li, L. J., & Huanga, K. W. (2016). Growth of layered WS<inf>2</inf> electrocatalysts for highly efficient hydrogen production reaction.

  ECS Journal of Solid State Science and Technology, 5(11), Q3067-Q30671. doi:10.1149/2.0141611jss

  Abbas, S. A., Ibrahem, M. A., Hu, L. H., Lin, C. N., Fang, J., Boopathi, K. M., . . . Chu, C. W. (2016). Bifunctional separator as a polysulfide mediator for highly stable Li-S batteries.

  Journal of Materials Chemistry A, 4(24), 9661-9669. doi:10.1039/c6ta02272c

  Torres, C. M., Lan, Y. W., Zeng, C., Chen, J. H., Kou, X., Navabi, A., . . . Wang, K. L. (2015). High-Current Gain Two-Dimensional MoS<inf>2</inf>-Base Hot-Electron Transistors.

  Nano Letters, 15(12), 7905-7912. doi:10.1021/acs.nanolett.5b03768

  Ming, H., Kumar, P., Yang, W., Fu, Y., Ming, J., Kwak, W. J., . . . Zheng, J. (2015). Green Strategy to Single Crystalline Anatase TiO<inf>2</inf> Nanosheets with Dominant (001) Facets and Its Lithiation Study toward Sustainable Cobalt-Free Lithium Ion Full Battery.

  ACS Sustainable Chemistry and Engineering, 3(12), 3086-3095. doi:10.1021/acssuschemeng.5b00553

  Lee, K. C. J., Chen, Y. H., Lin, H. Y., Cheng, C. C., Chen, P. Y., Wu, T. Y., . . . Chang, C. W. (2015). Plasmonic gold nanorods coverage influence on enhancement of the photoluminescence of two-dimensional MoS2 monolayer.

  Scientific Reports, 5. doi:10.1038/srep16374

  Hsu, W. T., Chen, Y. L., Chen, C. H., Liu, P. S., Hou, T. H., Li, L. J., & Chang, W. H. (2015). Optically initialized robust valley-polarized holes in monolayer WSe 2. Nature Communications, 6. doi:10.1038/ncomms9963

  Li, H., Shi, Y., Chiu, M. H., & Li, L. J. (2015). Emerging energy applications of two-dimensional layered transition metal dichalcogenides.

  Nano Energy, 18, 293-305. doi:10.1016/j.nanoen.2015.10.023

  Nikam, R. D., Lu, A. Y., Sonawane, P. A., Kumar, U. R., Yadav, K., Li, L. J., & Chen, Y. T. (2015). Three-Dimensional Heterostructures of MoS<inf>2</inf> Nanosheets on Conducting MoO<inf>2</inf> as an Efficient Electrocatalyst to Enhance Hydrogen Evolution Reaction.

  ACS Applied Materials and Interfaces, 7(41), 23328-23335. doi:10.1021/acsami.5b07960

  Zhang, C., Chen, Y., Johnson, A., Li, M. Y., Li, L. J., Mende, P. C., . . . Shih, C. K. (2015). Probing Critical Point Energies of Transition Metal Dichalcogenides: Surprising Indirect Gap of Single Layer WSe2

  Nano Letters, 15(10), 6494-6500. doi:10.1021/acs.nanolett.5b01968

  Moody, G., Kavir Dass, C., Hao, K., Chen, C. H., Li, L. J., Singh, A., . . . Li, X. (2015). Intrinsic homogeneous linewidth and broadening mechanisms of excitons in monolayer transition metal dichalcogenides. Nature Communications, 6. doi:10.1038/ncomms9315

  Li, M. Y., Shi, Y., Cheng, C. C., Lu, L. S., Lin, Y. C., Tang, H. L., . . . Li, L. J. (2015). Epitaxial growth of a monolayer Wse2- MoS2; lateral p-n junction with an atomically sharp interface.

  Science, 349(6247), 524-528. doi:10.1126/science.aab4097

  Shi, Y., Zhang, H., Chang, W. H., Shin, H. S., & Li, L. J. (2015). Synthesis and structure of two-dimensional transition-metal dichalcogenides.

  MRS Bulletin, 40(7), 566-576. doi:10.1557/mrs.2015.121

  Chiu, M. H., Zhang, C., Shiu, H. W., Chuu, C. P., Chen, C. H., Chang, C. Y. S., . . . Li, L. J. (2015). Determination of band alignment in the single-layer MoS2-WSe2 heterojunction.

  Nature Communications, 6. doi:10.1038/ncomms8666

  Yang, X., Lu, A. Y., Zhu, Y., Hedhili, M. N., Min, S., Huang, K. W., . . . Li, L. J. (2015). CoP nanosheet assembly grown on carbon cloth: A highly efficient electrocatalyst for hydrogen generation.

  Nano Energy, 15, 634-641. doi:10.1016/j.nanoen.2015.05.026

  Qi, J., Lan, Y. W., Stieg, A. Z., Chen, J. H., Zhong, Y. L., Li, L. J., . . . Wang, K. L. (2015). Piezoelectric effect in chemical vapour deposition-grown atomic-monolayer triangular molybdenum disulfide piezotronics. Nature Communications, 6. doi:10.1038/ncomms8430

  Lin, Y. C., Ghosh, R. K., Addou, R., Lu, N., Eichfeld, S. M., Zhu, H., . . . Robinson, J. A. (2015). Atomically thin resonant tunnel diodes built from synthetic van der Waals heterostructures.

  Nature Communications, 6. doi:10.1038/ncomms8311

  Lu, C. -I., Butler, C. J., Huang, J. -K., Hsing, C. -R., Yang, H. -H., Chu, Y. -H., . . . Lin, M. -T. (2015). Graphite edge controlled registration of monolayer MoS2 crystal orientation.

  Applied Physics Letters, 106, 181904. doi:10.1063/1.4919923

  Tizei, L. H. G., Lin, Y. C., Mukai, M., Sawada, H., Lu, A. Y., Li, L. J., . . . Suenaga, K. (2015). Exciton Mapping at Subwavelength Scales in Two-Dimensional Materials.

  Physical Review Letters, 114(10). doi:10.1103/PhysRevLett.114.107601

  Wang, Y. T., Luo, C. W., Yabushita, A., Wu, K. H., Kobayashi, T., Chen, C. H., & Li, L. J. (2015). Ultrafast Multi-Level Logic Gates with Spin-Valley Coupled Polarization Anisotropy in Monolayer MoS2

  Scientific Reports, 5. doi:10.1038/srep08289

  Huang, Y. L., Chen, Y., Zhang, W., Quek, S. Y., Chen, C. H., Li, L. J., . . . Wee, A. T. S. (2015). Bandgap tunability at single-layer molybdenum disulphide grain boundaries.

  Nature Communications, 6. doi:10.1038/ncomms7298

  Mengistie, D. A., Chen, C. H., Boopathi, K. M., Pranoto, F. W., Li, L. J., & Chu, C. W. (2015). Enhanced thermoelectric performance of PEDOT:PSS flexible bulky papers by treatment with secondary dopants. ACS Applied Materials and Interfaces, 7(1), 94-100. doi:10.1021/am507032e

  Yang, X., Lu, A. Y., Zhu, Y., Min, S., Hedhili, M. N., Han, Y., . . . Li, L. J. (2015). Rugae-like FeP nanocrystal assembly on a carbon cloth: an exceptionally efficient and stable cathode for hydrogen evolution. Nanoscale, 7(25), 10974-10981. doi:10.1039/c5nr02375k

  Shi, Y., Li, H., & Li, L. J. (2015). Recent advances in controlled synthesis of two-dimensional transition metal dichalcogenides via vapour deposition techniques.

  Chemical Society Reviews, 44(9), 2744-2756. doi:10.1039/c4cs00256c

  Nayak, A. P., Pandey, T., Voiry, D., Liu, J., Moran, S. T., Sharma, A., . . . Akinwande, D. (2015). Pressure-dependent optical and vibrational properties of monolayer molybdenum disulfide.

  Nano Letters, 15(1), 346-353. doi:10.1021/nl5036397

  Kumar, P., Wu, F. Y., Hu, L. H., Ali Abbas, S., Ming, J., Lin, C. N., . . . Li, L. J. (2015). High-performance graphene/sulphur electrodes for flexible Li-ion batteries using the low-temperature spraying method. Nanoscale, 7(17), 8093-8100. doi:10.1039/c5nr00885a

  Liu, H. L., Siregar, S., Hasdeo, E. H., Kumamoto, Y., Shen, C. C., Cheng, C. C., . . . Kawata, S. (2015). Deep-ultraviolet Raman scattering studies of monolayer graphene thin films.

  Carbon, 81(1), 807-813. doi:10.1016/j.carbon.2014.10.028

  Liu, H. L., Guo, H., Yang, T., Zhang, Z., Kumamoto, Y., Shen, C. C., . . . Kawata, S. (2015). Anomalous lattice vibrations of monolayer MoS2 probed by ultraviolet Raman scattering.

  Physical Chemistry Chemical Physics, 17(22), 14561-14568. doi:10.1039/c5cp01347j

  Kim, J., Hong, X., Jin, C., Shi, S. F., Chang, C. Y. S., Chiu, M. H., . . . Wang, F. (2014). Ultrafast generation of pseudo-magnetic field for valley excitons in WSe2 monolayers.

  Science, 346(6214), 1205-1208. doi:10.1126/science.1258122

  Chen, C. H., Wu, C. L., Pu, J., Chiu, M. H., Kumar, P., Takenobu, T., & Li, L. J. (2014). Hole mobility enhancement and p-doping in monolayer WSe2 by gold decoration.

  2D Materials, 1(3). doi:10.1088/2053-1583/1/3/034001

  Lin, Y. C., Chang, C. Y. S., Ghosh, R. K., Li, J., Zhu, H., Addou, R., . . . Robinson, J. A. (2014). Atomically thin heterostructures based on single-layer tungsten diselenide and graphene.

  Nano Letters, 14(12), 6936-6941. doi:10.1021/nl503144a

  Lan, Y. W., Chang, W. H., Xiao, B. T., Liang, B. W., Chen, J. H., Jiang, P. H., . . . Chen, C. D. (2014). Polymer-free patterning of graphene at sub-10-nm scale by low-energy repetitive electron beam. Small, 10(22), 4778-4784. doi:10.1002/smll.201401523

  Liu, H. L., Shen, C. C., Su, S. H., Hsu, C. L., Li, M. Y., & Li, L. J. (2014). Optical properties of monolayer transition metal dichalcogenides probed by spectroscopic ellipsometry.

  Applied Physics Letters, 105(20). doi:10.1063/1.4901836

  Docherty, C. J., Parkinson, P., Joyce, H. J., Chiu, M. H., Chen, C. H., Lee, M. Y., . . . Johnston, M. B. (2014). Ultrafast transient terahertz conductivity of monolayer MoS2and WSe2 grown by chemical vapor deposition.

  ACS Nano, 8(11), 11147-11153. doi:10.1021/nn5034746

  Ly, T. H., Chiu, M. H., Li, M. Y., Zhao, J., Perello, D. J., Cichocka, M. O., . . . Lee, Y. H. (2014). Observing grain boundaries in CVD-grown monolayer transition metal dichalcogenides.

  ACS Nano, 8(11), 11401-11408. doi:10.1021/nn504470q

  Chang, Y. -H., Nikam, R. D., Lin, C. -T., Huang, J. -K., Tseng, C. -C., Hsu, C. -L., . . . Chua, D. H. C. (2014). Enhanced Electrocatalytic Activity of MoSx on TCNQ-Treated Electrode for Hydrogen Evolution Reaction.

  Acs Applied Materials & Interfaces, 6, 17679-17685. doi:10.1021/am5039592

  Smith, A. J., Chang, Y. H., Raidongia, K., Chen, T. Y., Li, L. J., & Huang, J. (2014). Molybdenum sulfide supported on crumpled graphene balls for electrocatalytic hydrogen production.

  Advanced Energy Materials, 4(14). doi:10.1002/aenm.201400398

  Breitwieser, R., Hu, Y. C., Chao, Y. C., Li, R. J., Tzeng, Y. R., Li, L. J., . . . Pai, W. W. (2014). Flipping nanoscale ripples of free-standing graphene using a scanning tunneling microscope tip.

  Carbon, 77, 236-243. doi:10.1016/j.carbon.2014.05.026

  Chiu, M. H., Li, M. Y., Zhang, W., Hsu, W. T., Chang, W. H., Terrones, M., . . . Li, L. J. (2014). Spectroscopic signatures for interlayer coupling in MoS<inf>2</inf>-WSe<inf>2</inf> van der waals stacking.

  ACS Nano, 8(9), 9649-9656. doi:10.1021/nn504229z

  Tian, H., Tan, Z., Wu, C., Wang, X., Mohammad, M. A., Xie, D., . . . Ren, T. L. (2014). Novel field-effect schottky barrier transistors based on graphene-MoS 2 heterojunctions.

  Scientific Reports, 4. doi:10.1038/srep05951

  Luo, C. W., Tseng, P. S., Chen, H. J., Wu, K. H., & Li, L. J. (2014). Dirac fermion relaxation and energy loss rate near the Fermi surface in monolayer and multilayer graphene.

  Nanoscale, 6(15), 8575-8578. doi:10.1039/c4nr02205j

  Lemme, M. C., Li, L. J., Palacios, T., & Schwierz, F. (2014). Two-dimensional materials for electronic applications.

  MRS Bulletin, 39(8), 711-718. doi:10.1557/mrs.2014.138

  Zhang, W., Chiu, M. H., Chen, C. H., Chen, W., Li, L. J., & Wee, A. T. S. (2014). Role of metal contacts in high-performance phototransistors based on WSe<inf>2</inf> monolayers.

  ACS Nano, 8(8), 8653-8661. doi:10.1021/nn503521c

  Chang, Y. -H., Zhang, W., Zhu, Y., Han, Y., Pu, J., Chang, J. -K., . . . Li, L. -J. (2014). Monolayer MoSe2 Grown by Chemical Vapor Deposition for Fast Photodetection.

  Acs Nano, 8, 8582-8590. doi:10.1021/nn503287m

  Tsai, M. L., Su, S. H., Chang, J. K., Tsai, D. S., Chen, C. H., Wu, C. I., . . . He, J. H. (2014). Monolayer MoS<inf>2</inf> heterojunction solar cells.

  ACS Nano, 8(8), 8317-8322. doi:10.1021/nn502776h

  Ho, K. I., Huang, C. H., Liao, J. H., Zhang, W., Li, L. J., Lai, C. S., & Su, C. Y. (2014). Fluorinated graphene as high performance dielectric materials and the applications for graphene nanoelectronics.

  Scientific Reports, 4. doi:10.1038/srep05893

  Loan, P. T. K., Zhang, W., Lin, C. T., Wei, K. H., Li, L. J., & Chen, C. H. (2014). Graphene/MoS<inf>2</inf> heterostructures for ultrasensitive detection of DNA hybridisation.

  Advanced Materials, 26(28), 4838-4844. doi:10.1002/adma.201401084

  Su, S. H., Hsu, Y. T., Chang, Y. H., Chiu, M. H., Hsu, C. L., Hsu, W. T., . . . Li, L. J. (2014). Band gap-tunable molybdenum sulfide selenide monolayer alloy.

  Small, 10(13), 2589-2594. doi:10.1002/smll.201302893

  Nguyen, L. N., Lan, Y. W., Chen, J. H., Chang, T. R., Zhong, Y. L., Jeng, H. T., . . . Chen, C. D. (2014). Resonant tunneling through discrete quantum states in stacked atomic-layered MoS2.

  Nano Letters, 14(5), 2381-2386. doi:10.1021/nl404790n

  Zhang, C., Johnson, A., Hsu, C. L., Li, L. J., & Shih, C. K. (2014). Direct imaging of band profile in single layer MoS2 on graphite: Quasiparticle energy gap, metallic edge states, and edge band bending.

  Nano Letters, 14(5), 2443-2447. doi:10.1021/nl501133c

  Hsu, C. L., Chang, Y. H., Chen, T. Y., Tseng, C. C., Wei, K. H., & Li, L. J. (2014). Enhancing the electrocatalytic water splitting efficiency for amorphous MoSx

  International Journal of Hydrogen Energy, 39(10), 4788-4793. doi:10.1016/j.ijhydene.2014.01.090

  Chang, Y. H., Wu, F. Y., Chen, T. Y., Hsu, C. L., Chen, C. H., Wiryo, F., . . . Li, L. J. (2014). Three-dimensional molybdenum sulfide sponges for electrocatalytic water splitting.

  Small, 10(5), 895-900. doi:10.1002/smll.201302407

  Hsu, W. T., Zhao, Z. A., Li, L. J., Chen, C. H., Chiu, M. H., Chang, P. S., . . . Chang, W. H. (2014). Second harmonic generation from artificially stacked transition metal dichalcogenide twisted bilayers.

  ACS Nano, 8(3), 2951-2958. doi:10.1021/nn500228r

  Ho, K. I., Liao, J. H., Huang, C. H., Hsu, C. L., Zhang, W., Lu, A. Y., . . . Su, C. Y. (2014). One-step formation of a single atomic-layer transistor by the selective fluorination of a graphene film.

  Small, 10(5), 989-997. doi:10.1002/smll.201301366

  Thong, Y. X., Poon, Y. F., Chen, T. Y., Li, L. J., & Chan-Park, M. B. (2014). Direct intermolecular force measurements between functional groups and individual metallic or semiconducting single-walled carbon nanotubes.

  Small, 10(4), 750-757. doi:10.1002/smll.201302084

  Bao, L. F., Hu, F. X., Wu, R. R., Wang, J., Chen, L., Sun, J. R., . . . Zhang, X. X. (2014). Evolution of magnetostructural transition and magnetocaloric effect with Al doping in MnCoGe1-xAlx compounds.

  Journal of Physics D: Applied Physics, 47(5). doi:10.1088/0022-3727/47/5/055003

  Zhang, W., Chuu, C. -P., Huang, J. -K., Chen, C. -H., Tsai, M. -L., Chang, Y. -H., . . . Li, L. -J. (2014). Ultrahigh-Gain Photodetectors Based on Atomically Thin Graphene-MoS2 Heterostructures.

  Scientific Reports, 4. doi:10.1038/srep03826

  Tsai, D. S., Lien, D. H., Tsai, M. L., Su, S. H., Chen, K. M., Ke, J. J., . . . He, J. H. (2014). Trilayered MoS<inf>2</inf> metal -Semiconductor-metal photodetectors: Photogain and radiation resistance.

  IEEE Journal on Selected Topics in Quantum Electronics, 20(1). doi:10.1109/JSTQE.2013.2268383

  Van Thanh, D., Li, L. J., Chu, C. W., Yen, P. J., & Wei, K. H. (2014). Plasma-assisted electrochemical exfoliation of graphite for rapid production of graphene sheets.

  RSC Advances, 4(14), 6946-6949. doi:10.1039/c3ra46807k

  Huang, J. -K., Pu, J., Hsu, C. -L., Chiu, M. -H., Juang, Z. -Y., Chang, Y. -H., . . . Li, L. -J. (2014). Large-Area Synthesis of Highly Crystalline WSe2 Mono layers and Device Applications.

  Acs Nano, 8, 923-930. doi:10.1021/nn405719x

  Liu, F. H., Lo, S. T., Chuang, C., Woo, T. P., Lee, H. Y., Liu, C. W., . . . Liang, C. T. (2014). Hot carriers in epitaxial graphene sheets with and without hydrogen intercalation: Role of substrate coupling. Nanoscale, 6(18), 10562-10568. doi:10.1039/c4nr02980a

  Pu, J., Li, L. J., & Takenobu, T. (2014). Flexible and stretchable thin-film transistors based on molybdenum disulphide.

  Physical Chemistry Chemical Physics, 16(29), 14996-15006. doi:10.1039/c3cp55270e

  Gee, C. M., Tseng, C. C., Wu, F. Y., Lin, C. T., Chang, H. P., Li, L. J., . . . Hu, L. H. (2014). Few layer graphene paper from electrochemical process for heat conduction.

  Materials Research Innovations, 18(3), 208-213. doi:10.1179/143289113X13826126858666

  Ibrahem, M. A., Wu, F. Y., Mengistie, D. A., Chang, C. S., Li, L. J., & Chu, C. W. (2014). Direct conversion of multilayer molybdenum trioxide to nanorods as multifunctional electrodes in lithium-ion batteries. Nanoscale, 6(10), 5484-5490. doi:10.1039/c4nr00692e

  Ibrahem, M. A., Huang, W. C., Lan, T. W., Boopathi, K. M., Hsiao, Y. C., Chen, C. H., . . . Chu, C. W. (2014). Controlled mechanical cleavage of bulk niobium diselenide to nanoscaled sheet, rod, and particle structures for Pt-free dye-sensitized solar cells.

  Journal of Materials Chemistry A, 2(29), 11382-11390. doi:10.1039/c4ta01881h

  Su, S. H., Hsu, W. T., Hsu, C. L., Chen, C. H., Chiu, M. H., Lin, Y. C., . . . Li, L. J. (2014). Controllable synthesis of band-gap-tunable and monolayer transition-metal dichalcogenide alloys.

  Frontiers in Energy Research, 2(JUL). doi:10.3389/fenrg.2014.00027

  Li, M. Y., Tang, C. C., Ling, D. C., Li, L. J., Chi, C. C., & Chen, J. C. (2013). Charged impurity-induced scatterings in chemical vapor deposited graphene.

  Journal of Applied Physics, 114(23). doi:10.1063/1.4852435

  Shih, M. H., Li, L. J., Yang, Y. C., Chou, H. Y., Lin, C. T., & Su, C. Y. (2013). Efficient heat dissipation of photonic crystal microcavity by monolayer graphene.

  ACS Nano, 7(12), 10818-10824. doi:10.1021/nn404097s

  Shen, C. C., Hsu, Y. T., Li, L. J., & Liu, H. L. (2013). Charge dynamics and electronic structures of monolayer MoS2 films grown by chemical vapor deposition.

  Applied Physics Express, 6(12). doi:10.7567/APEX.6.125801

  Tan, A. T. L., Kim, J., Huang, J. -K., Li, L. -J., & Huang, J. (2013). Seeing Two-Dimensional Sheets on Arbitrary Substrates by Fluorescence Quenching Microscopy.

  Small, 9, 3253-3258. doi:10.1002/smll.201300049

  Gee, C. M., Tseng, C. C., Wu, F. Y., Chang, H. P., Li, L. J., Hsieh, Y. P., . . . Chen, J. C. (2013). Flexible transparent electrodes made of electrochemically exfoliated graphene sheets from low-cost graphite pieces.

  Displays, 34(4), 315-319. doi:10.1016/j.displa.2012.11.002

  Chen, T. Y., Chang, Y. H., Hsu, C. L., Wei, K. H., Chiang, C. Y., & Li, L. J. (2013). Comparative study on MoS<inf>2</inf> and WS<inf>2</inf> for electrocatalytic water splitting.

  International Journal of Hydrogen Energy, 38(28), 12302-12309. doi:10.1016/j.ijhydene.2013.07.021

  Huang, C. H., Su, C. Y., Okada, T., Li, L. J., Ho, K. I., Li, P. W., . . . Samukawa, S. (2013). Ultra-low-edge-defect graphene nanoribbons patterned by neutral beam.

  Carbon, 61, 229-235. doi:10.1016/j.carbon.2013.04.099

  Lu, Y. F., Lo, S. T., Lin, J. C., Zhang, W., Lu, J. Y., Liu, F. H., . . . Li, L. J. (2013). Nitrogen-doped graphene sheets grown by chemical vapor deposition: Synthesis and influence of nitrogen impurities on carrier transport.

  ACS Nano, 7(8), 6522-6532. doi:10.1021/nn402102y

  Hui, Y. Y., Liu, X., Jie, W., Chan, N. Y., Hao, J., Hsu, Y. T., . . . Lau, S. P. (2013). Exceptional tunability of band energy in a compressively strained trilayer MoS<inf>2</inf> sheet.

  ACS Nano, 7(8), 7126-7131. doi:10.1021/nn4024834

  Shi, Y., Wang, Y., Wong, J. I., Tan, A. Y. S., Hsu, C. L., Li, L. J., . . . Yang, H. Y. (2013). Self-assembly of hierarchical MoS <inf>x</inf>/CNT nanocomposites (2&lt;x&lt;3): Towards high performance anode materials for lithium ion batteries.

  Scientific Reports, 3. doi:10.1038/srep02169

  Pu, J., Zhang, Y., Wada, Y., Tse-Wei Wang, J., Li, L. J., Iwasa, Y., & Takenobu, T. (2013). Fabrication of stretchable MoS<inf>2</inf> thin-film transistors using elastic ion-gel gate dielectrics.

  Applied Physics Letters, 103(2). doi:10.1063/1.4813311

  Lin, K. C., Li, M. Y., Li, L. J., Ling, D. C., Chi, C. C., & Chen, J. C. (2013). Erratum: Ultrafast dynamics of hot electrons and phonons in chemical vapor deposited graphene (Journal of Applied Physics (2013) 113 (133511)).

  Journal of Applied Physics, 114(1). doi:10.1063/1.4813480

  Zhang, W., Huang, J. -K., Chen, C. -H., Chang, Y. -H., Cheng, Y. -J., & Li, L. -J. (2013). High-Gain Phototransistors Based on a CVD MoS2 Monolayer.

  Advanced Materials, 25, 3456-3461. doi:10.1002/adma.201301244

  Chen, C. H., Lin, C. T., Hsu, W. L., Chang, Y. C., Yeh, S. R., Li, L. J., & Yao, D. J. (2013). A flexible hydrophilic-modified graphene microprobe for neural and cardiac recording.

  Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 9(5), 600-604. doi:10.1016/j.nano.2012.12.004

  Zhang, W., Yan, J., Chen, C. H., Lei, L., Kuo, J. L., Shen, Z., & Li, L. J. (2013). Molecular adsorption induces the transformation of rhombohedral- to Bernal-stacking order in trilayer graphene.

  Nature Communications, 4. doi:10.1038/ncomms3074

  Her, J. L., Pan, T. M., Lin, W. Y., Wang, K. S., & Li, L. J. (2013). Label-free detection of alanine aminotransferase using a graphene field-effect biosensor.

  Sensors and Actuators, B: Chemical, 182, 396-400. doi:10.1016/j.snb.2013.03.026

  Shi, Y., Huang, J. -K., Jin, L., Hsu, Y. -T., Yu, S. F., Li, L. -J., & Yang, H. Y. (2013). Selective Decoration of Au Nanoparticles on Monolayer MoS2 Single Crystals.

  Scientific Reports, 3. doi:10.1038/srep01839

  Lin, C. T., Loan, P. T. K., Chen, T. Y., Liu, K. K., Chen, C. H., Wei, K. H., & Li, L. J. (2013). Label-free electrical detection of DNA hybridization on graphene using Hall effect measurements: Revisiting the sensing mechanism.

  Advanced Functional Materials, 23(18), 2301-2307. doi:10.1002/adfm.201202672

  Dalagan, J. Q., Enriquez, E. P., & Li, L. J. (2013). Simultaneous functionalization and reduction of graphene oxide with diatom silica.

  Journal of Materials Science, 48(9), 3415-3421. doi:10.1007/s10853-012-7128-1

  Tsai, D. S., Liu, K. K., Lien, D. H., Tsai, M. L., Kang, C. F., Lin, C. A., . . . He, J. H. (2013). Few-layer MoS2 with high broadband photogain and fast optical switching for use in harsh environments.

  ACS Nano, 7(5), 3905-3911. doi:10.1021/nn305301b

  Lin, K. C., Li, M. Y., Li, L. J., Ling, D. C., Chi, C. C., & Chen, J. C. (2013). Ultrafast dynamics of hot electrons and phonons in chemical vapor deposited graphene.

  Journal of Applied Physics, 113(13). doi:10.1063/1.4799377

  Chhowalla, M., Shin, H. S., Eda, G., Li, L. J., Loh, K. P., & Zhang, H. (2013). The chemistry of two-dimensional layered transition metal dichalcogenide nanosheets.

  Nature Chemistry, 5(4), 263-275. doi:10.1038/nchem.1589

  Lee, Y. -H., Yu, L., Wang, H., Fang, W., Ling, X., Shi, Y., . . . Kong, J. (2013). Synthesis and Transfer of Single-Layer Transition Metal Disulfides on Diverse Surfaces.

  Nano Letters, 13, 1852-1857. doi:10.1021/nl400687n

  Dalagan, J. Q., Enriquez, E. P., Li, L. J., & Lin, C. T. (2013). Growth of copper on diatom silica by electroless deposition technique.

  Materials Science- Poland, 31(2), 226-231. doi:10.2478/s13536-012-0089-x

  Lung-Hao Hu, B., Wu, F. Y., Lin, C. T., Khlobystov, A. N., & Li, L. J. (2013). Graphene-modified LiFePO4 cathode for lithium ion battery beyond theoretical capacity.

  Nature Communications, 4. doi:10.1038/ncomms2705

  Chen, T. Y., Loan, P. T. K., Hsu, C. L., Lee, Y. H., Tse-Wei Wang, J., Wei, K. H., . . . Li, L. J. (2013). Label-free detection of DNA hybridization using transistors based on CVD grown graphene.

  Biosensors and Bioelectronics, 41(1), 103-109. doi:10.1016/j.bios.2012.07.059

  Chang, Y. H., Lin, C. T., Chen, T. Y., Hsu, C. L., Lee, Y. H., Zhang, W., . . . Li, L. J. (2013). Highly efficient electrocatalytic hydrogen production by MoS<inf>x</inf> grown on graphene-protected 3D Ni foams. Advanced Materials, 25(5), 756-760. doi:10.1002/adma.201202920

  Baker, A. M. R., Alexander-Webber, J. A., Altebaeumer, T., McMullan, S. D., Janssen, T. J. B. M., Tzalenchuk, A., . . . Nicholas, R. J. (2013). Energy loss rates of hot Dirac fermions in epitaxial, exfoliated, and CVD graphene.

  Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics, 87(4). doi:10.1103/PhysRevB.87.045414

  Thanh, D. V., Chen, H. C., Li, L. J., Chu, C. W., & Wei, K. H. (2013). Plasma electrolysis allows the facile and efficient production of graphite oxide from recycled graphite.

  RSC Advances, 3(38), 17402-17410. doi:10.1039/c3ra43084g

  Ibrahem, M. A., Lan, T. -W., Huang, J. K., Chen, Y. -Y., Wei, K. -H., Li, L. -J., & Chu, C. W. (2013). High quantity and quality few-layers transition metal disulfide nanosheets from wet-milling exfoliation.

   Rsc Advances, 3, 13193-13202. doi:10.1039/c3ra41744a

  Lin, I. T., Liu, J. M., Shi, K. Y., Tseng, P. S., Wu, K. H., Luo, C. W., & Li, L. J. (2012). Terahertz optical properties of multilayer graphene: Experimental observation of strong dependence on stacking arrangements and misorientation angles.

  Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics, 86(23). doi:10.1103/PhysRevB.86.235446

  Baker, A. M. R., Alexander-Webber, J. A., Altebaeumer, T., Janssen, T. J. B. M., Tzalenchuk, A., Lara-Avila, S., . . . Nicholas, R. J. (2012). Weak localization scattering lengths in epitaxial, and CVD graphene. Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics, 86(23). doi:10.1103/PhysRevB.86.235441

  Docherty, C. J., Lin, C. T., Joyce, H. J., Nicholas, R. J., Herz, L. M., Li, L. J., & Johnston, M. B. (2012). Extreme sensitivity of graphene photoconductivity to environmental gases.

  Nature Communications, 3. doi:10.1038/ncomms2235

  Tang, C. C., Li, M. Y., Li, L. J., Chi, C. C., & Chen, J. C. (2012). Graphene-GaAs/Al<inf>x</inf>Ga<inf>1-x</inf>As heterostructure dual-function field-effect transistor.

  Applied Physics Letters, 101(20). doi:10.1063/1.4767387

  Shen, C. C., Lin, C. T., Li, L. J., & Liu, H. L. (2012). Charge dynamics and electronic structures of monolayer graphene with molecular doping. Applied Physics Letters, 101(11). doi:10.1063/1.4752131

  Wang, H., Yu, L., Lee, Y. H., Shi, Y., Hsu, A., Chin, M. L., . . . Palacios, T. (2012). Integrated circuits based on bilayer MoS <inf>2</inf> transistors.

  Nano Letters, 12(9), 4674-4680. doi:10.1021/nl302015v

  Pu, J., Yomogida, Y., Liu, K. K., Li, L. J., Iwasa, Y., & Takenobu, T. (2012). Highly flexible MoS<inf>2</inf>thin-film transistors with ion gel dielectrics.

  Nano Letters, 12(8), 4013-4017. doi:10.1021/nl301335q

  Zhang, W., Zeng, Y., Xu, C., Xiao, N., Gao, Y., Li, L. J., . . . Yan, Q. (2012). A facile approach to nanoarchitectured threedimensional graphene-based Li-Mn-O composite as high-power cathodes for Li-ion batteries.

  Beilstein Journal of Nanotechnology, 3(1), 513-523. doi:10.3762/bjnano.3.59

  Chang, C. H., Fan, X., Li, L. J., & Kuo, J. L. (2012). Band gap tuning of graphene by adsorption of aromatic molecules.

  Journal of Physical Chemistry C, 116(25), 13788-13794. doi:10.1021/jp302293p

  Shi, Y., Zhou, W., Lu, A. Y., Fang, W., Lee, Y. H., Hsu, A. L., . . . Kong, J. (2012). Van der Waals epitaxy of MoS<inf>2</inf>layers using graphene as growth templates.

  Nano Letters, 12(6), 2784-2791. doi:10.1021/nl204562j

  Hsu, C. L., Lin, C. T., Huang, J. H., Chu, C. W., Wei, K. H., & Li, L. J. (2012). Layer-by-layer graphene/TCNQ stacked films as conducting anodes for organic solar cells.

  ACS Nano, 6(6), 5031-5039. doi:10.1021/nn301721q

  He, S., Liu, K. K., Su, S., Yan, J., Mao, X., Wang, D., . . . Fan, C. (2012). Graphene-based high-efficiency surface-enhanced Raman scattering-active platform for sensitive and multiplex DNA detection. Analytical Chemistry, 84(10), 4622-4627. doi:10.1021/ac300577d

  Lin, T. W., Su, C. Y., Zhang, X. Q., Zhang, W., Lee, Y. H., Chu, C. W., . . . Li, L. J. (2012). Converting graphene oxide monolayers into boron carbonitride nanosheets by substitutional doping.

  Small, 8(9), 1384-1391. doi:10.1002/smll.201101927

  Lee, Y. H., Zhang, X. Q., Zhang, W., Chang, M. T., Lin, C. T., Chang, K. D., . . . Lin, T. W. (2012). Synthesis of large-area MoS <inf>2</inf> atomic layers with chemical vapor deposition.

  Advanced Materials, 24(17), 2320-2325. doi:10.1002/adma.201104798

  Dong, X., Long, Q., Wei, A., Zhang, W., Li, L. J., Chen, P., & Huang, W. (2012). The electrical properties of graphene modified by bromophenyl groups derived from a diazonium compound.

  Carbon, 50(4), 1517-1522. doi:10.1016/j.carbon.2011.11.029

  Gutierrez, J., Raes, B., Silhanek, A. V., Li, L. J., Zhigadlo, N. D., Karpinski, J., . . . Moshchalkov, V. V. (2012). Scanning Hall probe microscopy of unconventional vortex patterns in the two-gap MgB2 superconductor.

  PHYSICAL REVIEW B, 85(9), 7 pages. doi:10.1103/PhysRevB.85.094511

  Tantang, H., Kyaw, A. K. K., Zhao, Y., Chan-Park, M. B., Tok, A. I. Y., Hu, Z., . . . Zhang, Q. (2012). Nitrogen-doped carbon nanotube-based bilayer thin film as transparent counter electrode for dye-sensitized solar cells (DSSCs).

  Chemistry - An Asian Journal, 7(3), 541-545. doi:10.1002/asia.201100670

  Liu, K. K., Zhang, W., Lee, Y. H., Lin, Y. C., Chang, M. T., Su, C. Y., . . . Li, L. J. (2012). Growth of large-area and highly crystalline MoS <inf>2</inf> thin layers on insulating substrates.

  Nano Letters, 12(3), 1538-1544. doi:10.1021/nl2043612

  Huang, P. L., Lin, S. C., Yeh, C. Y., Kuo, H. H., Huang, S. H., Lin, G. R., . . . Cheng, W. H. (2012). Stable mode-locked fiber laser based on CVD fabricated graphene saturable absorber.

  Optics Express, 20(3), 2460-2465. doi:10.1364/OE.20.002460

  Chen, C. H., Lin, C. T., Lee, Y. H., Liu, K. K., Su, C. Y., Zhang, W., & Li, L. J. (2012). Electrical probing of submicroliter liquid using graphene strip transistors built on a nanopipette.

  Small, 8(1), 43-46. doi:10.1002/smll.201101859

  Lin, Y. -C., Zhang, W., Huang, J. -K., Liu, K. -K., Lee, Y. -H., Liang, C. -T., . . . Li, L. -J. (2012). Wafer-scale MoS2 thin layers prepared by MoO3 sulfurization.

  Nanoscale, 4, 6637-6641. doi:10.1039/c2nr31833d

  Lee, Y. H., Liu, K. K., Lu, A. Y., Wu, C. Y., Lin, C. T., Zhang, W., . . . Li, L. J. (2012). Growth selectivity of hexagonal-boron nitride layers on Ni with various crystal orientations.

  RSC Advances, 2(1), 111-115. doi:10.1039/c1ra00703c

  Lin, Y. C., Liu, K. K., Wu, C. Y., Chu, C. W., Wang, J. T. W., Liang, C. T., & Li, L. J. (2012). Efficient reduction of graphene oxide catalyzed by copper.

  Physical Chemistry Chemical Physics, 14(9), 3083-3088. doi:10.1039/c2cp23187e

  Lu, A. Y., Wei, S. Y., Wu, C. Y., Hernandez, Y., Chen, T. Y., Liu, T. H., . . . Juang, Z. Y. (2012). Decoupling of CVD graphene by controlled oxidation of recrystallized Cu.

  RSC Advances, 2(7), 3008-3013. doi:10.1039/c2ra01281b

  Liu, C. W., Chien, M. W., Su, C. Y., Chen, H. Y., Li, L. J., & Lai, C. C. (2012). Analysis of flavonoids by graphene-based surface-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry.

  Analyst, 137(24), 5809-5816. doi:10.1039/c2an36155h

  Lian, W. R., Huang, Y. C., Liao, Y. A., Wang, K. L., Li, L. J., Su, C. Y., . . . Lai, J. Y. (2011). Flexible electrochromic devices based on optoelectronically active polynorbornene layer and ultratransparent graphene electrodes.

  Macromolecules, 44(24), 9550-9555. doi:10.1021/ma201689e

  Lee, Y. H., Liu, K. K., Lu, A. Y., Wu, C. Y., Lin, C. T., Zhang, W., . . . Li, L. J. (2011). Erratum: Growth selectivity of hexagonal-boron nitride layers on Ni with various crystal orientations (RSC Advances (2011) 1 DOI: 10.1039/c1ra00703c).

   RSC Advances, 1(9), 1841. doi:10.1039/c1ra90028e

  Lin, M. Y., Sheng, Y. S., Chen, S. H., Su, C. Y., Li, L. J., & Lin, S. Y. (2011). Graphitic carbon film formation under Ni templates by radio-frequency sputtering for transparent electrode applications.

  Journal of Vacuum Science and Technology B:, 29(6). doi:10.1116/1.3646481

  Tang, C. C., Li, M. Y., Li, L. J., Chi, C. C., & Chen, J. C. (2011). Characteristics of a sensitive micro-Hall probe fabricated on chemical vapor deposited graphene over the temperature range from liquid-helium to room temperature.

  Applied Physics Letters, 99(11). doi:10.1063/1.3640218

  Zhang, W., Lin, C. T., Liu, K. K., Tite, T., Su, C. Y., Chang, C. H., . . . Li, L. J. (2011). Opening an electrical band gap of bilayer graphene with molecular doping.

  ACS Nano, 5(9), 7517-7524. doi:10.1021/nn202463g

  Tantang, H., Xiao, J., Wei, J., Chan-Park, M. B. E., Li, L. J., & Zhang, Q. (2011). Low-cost and ultra-strong p-type doping of carbon nanotube films by a piranha mixture.

  European Journal of Inorganic Chemistry, (27), 4182-4186. doi:10.1002/ejic.201100396

  Dong, X., Wang, P., Fang, W., Su, C. Y., Chen, Y. H., Li, L. J., . . . Chen, P. (2011). Growth of large-sized graphene thin-films by liquid precursor-based chemical vapor deposition under atmospheric pressure. Carbon, 49(11), 3672-3678. doi:10.1016/j.carbon.2011.04.069

  Su, C. Y., Lu, A. Y., Wu, C. Y., Li, Y. T., Liu, K. K., Zhang, W., . . . Li, L. J. (2011). Direct formation of wafer scale graphene thin layers on insulating substrates by chemical vapor deposition.

  Nano Letters, 11(9), 3612-3616. doi:10.1021/nl201362n

  Dong, X., Li, B., Wei, A., Cao, X., Chan-Park, M. B., Zhang, H., . . . Chen, P. (2011). One-step growth of graphene-carbon nanotube hybrid materials by chemical vapor deposition.

  Carbon, 49(9), 2944-2949. doi:10.1016/j.carbon.2011.03.009

  Ong, H. G., Cheah, J. W., Zou, X., Li, B., Cao, X. H., Tantang, H., . . . Wang, J. (2011). Origin of hysteresis in the transfer characteristic of carbon nanotube field effect transistor.

  Journal of Physics D: Applied Physics, 44(28). doi:10.1088/0022-3727/44/28/285301

  Jiang, L., Yinghui Sun., Peng, H., Li, L. J., Wu, T., Ma, J., . . . Chi, L. (2011). Enhanced electrical conductivity of individual conducting polymer nanobelts.

  Small, 7(14), 1949-1953. doi:10.1002/smll.201100090

  Wang, W. Z., Li, W. F., Pan, X. Y., Li, C. M., Li, L. J., Mu, Y. G., . . . Chan-Park, M. B. (2011). Degradable conjugated polymers: Synthesis and applications in enrichment of semiconducting single-walled carbon nanotubes.

  Advanced Functional Materials, 21(9), 1643-1651. doi:10.1002/adfm.201002278

  Su, C. Y., Fu, D., Lu, A. Y., Liu, K. K., Xu, Y., Juang, Z. Y., & Li, L. J. (2011). Transfer printing of graphene strip from the graphene grown on copper wires.

  Nanotechnology, 22(18). doi:10.1088/0957-4484/22/18/185309

  Zhao, J., Lin, C., Zhang, W., Xu, Y., Lee, C. W., Chan-Park, M. B., . . . Li, L. J. (2011). Mobility enhancement in carbon nanotube transistors by screening charge impurity with silica nanoparticles.

  Journal of Physical Chemistry C, 115(14), 6975-6979. doi:10.1021/jp2010056

  Feng, J., Alam, S. M., Yan, L. Y., Li, C. M., Judeh, Z., Chen, Y., . . . Chan-Park, M. B. (2011). Sorting of single-walled carbon nanotubes based on metallicity by selective precipitation with polyvinylpyrrolidone.

  Journal of Physical Chemistry C, 115(13), 5199-5206. doi:10.1021/jp107865m

  Zhang, W., & Li, L. J. (2011). Observation of phonon anomaly at the armchair edge of single-layer graphene in air.

  ACS Nano, 5(4), 3347-3353. doi:10.1021/nn200550g

  Xiao, N., Dong, X., Song, L., Liu, D., Tay, Y., Wu, S., . . . Yan, Q. (2011). Enhanced thermopower of graphene films with oxygen plasma treatment.

   ACS Nano, 5(4), 2749-2755. doi:10.1021/nn2001849

  Su, C. Y., Lu, A. Y., Xu, Y., Chen, F. R., Khlobystov, A. N., & Li, L. J. (2011). High-quality thin graphene films from fast electrochemical exfoliation.

  ACS Nano, 5(3), 2332-2339. doi:10.1021/nn200025p

  Lee, Y. Y., Chong, K. S. L., Goh, S. H., Ng, A. M. H., Kunnavakkam, M. V., Hee, C. L., . . . Li, L. J. (2011). Scalable nanoimprint patterning of thin graphitic oxide sheets and in situ reduction.

  Journal of Vacuum Science and Technology B:, 29(1), 0110231-0110235. doi:10.1116/1.3533936

  Sim, D., Liu, D., Dong, X., Ni, X., Li, S. S., Zhao, Y., . . . Hng, H. H. (2011). Power factor enhancement for few-layered graphene films by molecular attachments.

  Journal of Physical Chemistry C, 115(5), 1780-1785. doi:10.1021/jp1103609

  Huang, Y., Dong, X., Liu, Y., Li, L. J., & Chen, P. (2011). Graphene-based biosensors for detection of bacteria and their metabolic activities.

  Journal of Materials Chemistry, 21(33), 12358-12362. doi:10.1039/c1jm11436k

  Shi, Y., & Li, L. J. (2011). Chemically modified graphene: Flame retardant or fuel for combustion?. Journal of Materials Chemistry, 21(10), 3277-3279. doi:10.1039/c0jm02953j

  Dai, Z., Yan, L., Alam, S. M., Feng, J., Mariathomas, P. R. D., Chen, Y., . . . Chan-Park, M. B. (2010). Selective small-diameter metallic single-walled carbon nanotube removal by mere standing with anthraquinone and application to a field-effect transistor.

  Journal of Physical Chemistry C, 114(49), 21035-21041. doi:10.1021/jp106398k

  Wang, H., Wang, B., Quek, X. Y., Wei, L., Zhao, J., Li, L. J., . . . Chen, Y. (2010). Selective synthesis of (9,8) single walled carbon nanotubes on cobalt incorporated TUD-1 catalysts.

  Journal of the American Chemical Society, 132(47), 16747-16749. doi:10.1021/ja106937y

  Fu, D., Okimoto, H., Lee, C. W., Takenobu, T., Iwasa, Y., Kataura, H., & Li, L. J. (2010). Ultrasensitive detection of DNA molecules with high on/off single-walled carbon nanotube network.

  Advanced Materials, 22(43), 4867-4871. doi:10.1002/adma.201002305

  Zhang, W., & Li, L. J. (2010). The screening of charged impurities in bilayer graphene.

  New Journal of Physics, 12. doi:10.1088/1367-2630/12/10/103037

  Shi, Y., Hamsen, C., Jia, X., Kim, K. K., Reina, A., Hofmann, M., . . . Kong, J. (2010). Synthesis of few-layer hexagonal boron nitride thin film by chemical vapor deposition.

  Nano Letters, 10(10), 4134-4139. doi:10.1021/nl1023707

  Lu, Q., Dong, X., Li, L. J., & Hu, X. (2010). Direct electrochemistry-based hydrogen peroxide biosensor formed from single-layer graphene nanoplatelet-enzyme composite film.

  Talanta, 82(4), 1344-1348. doi:10.1016/j.talanta.2010.06.061

  Su, C. Y., Xu, Y., Zhang, W., Zhao, J., Liu, A., Tang, X., . . . Li, L. J. (2010). Highly efficient restoration of graphitic structure in graphene oxide using alcohol vapors.

  ACS Nano, 4(9), 5285-5292. doi:10.1021/nn101691m

  Kim, K. K., Reina, A., Shi, Y., Park, H., Li, L. J., Lee, Y. H., & Kong, J. (2010). Enhancing the conductivity of transparent graphene films via doping.

  Nanotechnology, 21(28). doi:10.1088/0957-4484/21/28/285205

  Pan, X., Li, L. J., & Chan-Park, M. B. (2010). Diameter- and metallicity-selective enrichment of single- walled carbon nanotubes using polymethacrylates with pendant aromatic functional groups.

  Small, 6(12), 1311-1320. doi:10.1002/smll.200902415

  Shi, Y., Kim, K. K., Reina, A., Hofmann, M., Li, L. J., & Kong, J. (2010). Work function engineering of graphene electrode via chemical doping.

  ACS Nano, 4(5), 2689-2694. doi:10.1021/nn1005478

  Wei, L., Li, L. J., Chan-Park, M. B., Yang, Y., & Chen, Y. (2010). Aggregation-dependent photoluminescence sidebands in single-walled carbon nanotube.

  Journal of Physical Chemistry C, 114(14), 6704-6711. doi:10.1021/jp910916a

  Dong, X., Shi, Y., Huang, W., Chen, P., & Li, L. J. (2010). Electrical detection of DNA hybridization with single-base specificity using transistors based on CVD-grown graphene sheets.

  Advanced Materials, 22(14), 1649-1653. doi:10.1002/adma.200903645

  Tay, C. Y., Gu, H., Leong, W. S., Yu, H., Li, H. Q., Heng, B. C., . . . Tan, L. P. (2010). Cellular behavior of human mesenchymal stem cells cultured on single-walled carbon nanotube film.

  Carbon, 48(4), 1095-1104. doi:10.1016/j.carbon.2009.11.031

  Lee, C. W., Han, X., Chen, F., Wei, J., Chen, Y., Chan-Park, M. B., & Li, L. J. (2010). Solution-processable carbon nanotubes for semiconducting thin-film transistor devices.

  Advanced Materials, 22(11), 1278-1282. doi:10.1002/adma.200902461

  Huang, Y., Palkar, P. V., Li, L. J., Zhang, H., & Chen, P. (2010). Integrating carbon nanotubes and lipid bilayer for biosensing.

  Biosensors and Bioelectronics, 25(7), 1834-1837. doi:10.1016/j.bios.2009.12.011

  Tan, W. D., Su, C. Y., Knize, R. J., Xie, G. Q., Li, L. J., & Tang, D. Y. (2010). Mode locking of ceramic Nd:yttrium aluminum garnet with graphene as a saturable absorber.

  Applied Physics Letters, 96(3). doi:10.1063/1.3292018

  Yan, L. Y., Li, W., Fan, X. F., Wei, L., Chen, Y., Kuo, J. L., . . . Chan-Park, M. B. (2010). Enrichment of (8,4) single-walled carbon nanotubes through coextraction with heparin.

  Small, 6(1), 110-118. doi:10.1002/smll.200900865

  Dong, X., Su, C. Y., Zhang, W., Zhao, J., Ling, Q., Huang, W., . . . Li, L. J. (2010). Ultra-large single-layer graphene obtained from solution chemical reduction and its electrical properties.

  Physical Chemistry Chemical Physics, 12(9), 2164-2169. doi:10.1039/b914546j

  Huang, Y., Dong, X., Shi, Y., Li, C. M., Li, L. J., & Chen, P. (2010). Nanoelectronic biosensors based on CVD grown graphene.

  Nanoscale, 2(8), 1485-1488. doi:10.1039/c0nr00142b

  Su, C. Y., Xu, Y., Zhang, W., Zhao, J., Tang, X., Tsai, C. H., & Li, L. J. (2009). Electrical and spectroscopic characterizations of ultra-large reduced graphene oxide monolayers.

  Chemistry of Materials, 21(23), 5674-5680. doi:10.1021/cm902182y

  Chen, F., Ye, J., Teo, M. Y., Zhao, Y., Tan, L. P., Chen, Y., . . . Li, L. J. (2009). Species-dependent energy transfer of surfactant-dispersed semiconducting single-walled carbon nanotubes.

  Journal of Physical Chemistry C, 113(46), 20061-20065. doi:10.1021/jp9076883

  Ni, Z., Liu, L., Wang, Y., Zheng, Z., Li, L. J., Yu, T., & Shen, Z. (2009). G -band Raman double resonance in twisted bilayer graphene: Evidence of band splitting and folding.

  Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics, 80(12). doi:10.1103/PhysRevB.80.125404

  Shi, Y., Fang, W., Zhang, K., Zhang, W., & Li, L. J. (2009). Photoelectrical response in single-layer graphene transistors.

  Small, 5(17), 2005-2011. doi:10.1002/smll.200900294

  He, Y., Ong, H. G., Zhao, Y., He, S., Li, L. J., & Wang, J. (2009). Study of charge diffusion at the carbon nanotube-SiO<inf>2</inf> interface by electrostatic force microscopy.

  Journal of Physical Chemistry C, 113(35), 15476-15479. doi:10.1021/jp905779f

  Chen, F. M., Zhang, W., Jia, M., Wei, L., Fan, X. F., Kuo, J. L., . . . Li, L. J. (2009). Energy transfer from photo-excited fluorene polymers to single-walled carbon nanotubes.

  Journal of Physical Chemistry C, 113(33), 14946-14952. doi:10.1021/jp904431u

  Dong, X., Fu, D., Fang, W., Shi, Y., Chen, P., & Li, L. J. (2009). Doping single-layer graphene with aromatic molecules.

  Small, 5(12), 1422-1426. doi:10.1002/smll.200801711

  Tantang, H., Ong, J. Y., Loh, C. L., Dong, X., Chen, P., Chen, Y., . . . Li, L. J. (2009). Using oxidation to increase the electrical conductivity of carbon nanotube electrodes.

  Carbon, 47(7), 1867-1870. doi:10.1016/j.carbon.2009.03.005

  Wang, B., Yang, Y., Li, L. J., & Chen, Y. (2009). Effect of different catalyst supports on the (n,m) selective growth of single-walled carbon nanotube from Co-Mo catalyst.

  Journal of Materials Science, 44(12), 3285-3295. doi:10.1007/s10853-009-3444-5

  Huang, Y., Sudibya, H. G., Fu, D., Xue, R., Dong, X., Li, L. J., & Chen, P. (2009). Label-free detection of ATP release from living astrocytes with high temporal resolution using carbon nanotube network. Biosensors and Bioelectronics, 24(8), 2716-2720. doi:10.1016/j.bios.2008.12.006

  Dong, X., Shi, Y., Zhao, Y., Chen, D., Ye, J., Yao, Y., . . . Li, L. J. (2009). Symmetry breaking of graphene monolayers by molecular decoration.

  Physical Review Letters, 102(13). doi:10.1103/PhysRevLett.102.135501

  Wei, L., Wang, B., Liu, D., Li, L. J., Yang, Y., & Chen, Y. (2009). In situ formation of cobalt nanoclusters in sol-gel silica films for single-walled carbon nanotube growth.

  Nano, 4(2), 99-106. doi:10.1142/S1793292009001563

  Lee, C. W., Dong, X., Goh, S. H., Wang, J., Wei, J., & Li, L. J. (2009). Illumination-enhanced hysteresis of transistors based on carbon nanotube networks.

  Journal of Physical Chemistry C, 113(12), 4745-4747. doi:10.1021/jp811006r

  Shi, Y., Dong, X., Chen, P., Wang, J., & Li, L. J. (2009). Effective doping of single-layer graphene from underlying SiO<inf>2</inf> substrates.

  Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics, 79(11). doi:10.1103/PhysRevB.79.115402

  Zhang, J., Fu, D., Chan-Park, M. B., Li, L. J., & Chen, P. (2009). Nanotopographic carbon nanotube thin-film substrate freezes lateral motion of secretory vesicles.

  Advanced Materials, 21(7), 790-793. doi:10.1002/adma.200801586

  Zhao, J., Lee, C. W., Han, X., Chen, F., Xu, Y., Huang, Y., . . . Li, L. J. (2009). Solution-processable semiconducting thin-film transistors using single-walled carbon nanotubes chemically modified by organic radical initiators.

  Chemical Communications, (46), 7182-7184. doi:10.1039/b915508b

  Sudibya, H. G., Ma, J., Dong, X., Ng, S., Li, L. J., Liu, X. W., & Chen, P. (2009). Interfacing glycosylated carbon-nanotube-network devices with living cells to detect dynamic secretion of biomolecules. Angewandte Chemie - International Edition, 48(15), 2723-2726. doi:10.1002/anie.200805514

  Wei, L., Lee, C. W., Li, L. J., Sudibya, H. G., Wang, B., Chen, L. Q., . . . Chen, Y. (2008). Assessment of (n,m) selectively enriched small diameter single-walled carbon nanotubes by density differentiation from cobalt-incorporated MCM-41 for macroelectronics.

  Chemistry of Materials, 20(24), 7417-7424. doi:10.1021/cm8017677

  Shi, Y., Dong, X., Tantang, H., Weng, C. H., Chen, F., Lee, C., . . . Li, L. J. (2008). Photoconductivity from carbon nanotube transistors activated by photosensitive polymers.

  Journal of Physical Chemistry C, 112(46), 18201-18206. doi:10.1021/jp805315x

  Wei, L., Wang, B., Wang, Q., Li, L. J., Yang, Y., & Chen, Y. (2008). Effect of centrifugation on the purity of single-walled carbon nanotubes from MCM-41 containing cobalt.

  Journal of Physical Chemistry C, 112(45), 17567-17575. doi:10.1021/jp807028m

  Shi, Y., Luo, S. C., Fang, W., Zhang, K., Ali, E. M., Boey, F. Y. C., . . . Li, L. J. (2008). Work function engineering of electrodes via electropolymerization of ethylenedioxythiophenes and its derivatives. Organic Electronics: physics, materials, applications, 9(5), 859-863. doi:10.1016/j.orgel.2008.06.006

  Ong, H. G., Cheah, J. W., Chen, L., Tangtang, H., Xu, Y., Li, B., . . . Wang, J. (2008). Charge injection at carbon nanotube- SiO<inf>2</inf> interface.

  Applied Physics Letters, 93(9). doi:10.1063/1.2978249

  Cheah, J. W., Shi, Y., Ong, H. G., Lee, C. W., Li, L. J., & Wang, J. (2008). N -type behavior of ferroelectric-gate carbon nanotube network transistor.

  Applied Physics Letters, 93(8). doi:10.1063/1.2975158

  Shi, Y., Fu, D., Marsh, D. H., Rance, G. A., Khlobystov, A. N., & Li, L. J. (2008). Photoresponse in self-assembled films of carbon nanotubes.

  Journal of Physical Chemistry C, 112(33), 13004-13009. doi:10.1021/jp803477t

  Lee, C. W., Weng, C. H., Wei, L., Chen, Y., Chan-Park, M. B., Tsai, C. H., . . . Li, L. J. (2008). Toward high-performance solution-processed carbon nanotube network transistors by removing nanotube bundles. Journal of Physical Chemistry C, 112(32), 12089-12091. doi:10.1021/jp805434d

  Dong, X., Fu, D., Xu, Y., Wei, J., Shi, Y., Chen, P., & Li, L. J. (2008). Label-free electronic detection of DNA using simple double-walled carbon nanotube resistors.

  Journal of Physical Chemistry C, 112(26), 9891-9895. doi:10.1021/jp7121714

  Dong, X., Lau, C. M., Lohani, A., Mhaisalkar, S. G., Kasim, J., Shen, Z., . . . Li, L. J. (2008). Electrical detection of femtomolar DNA via gold-nanoparticle enhancement in carbon-nanotube-network field-effect transistors.

  Advanced Materials, 20(12), 2389-2393. doi:10.1002/adma.200702798

  Kasim, J., Yu, T., You, Y. M., Liu, J. P., See, A., Li, L. J., & Shen, Z. X. (2008). Near-field Raman imaging using optically trapped dielectric microsphere.

  OPTICS EXPRESS, 16(11), 7976-7984. doi:10.1364/OE.16.007976

  Xi, L., Lam, Y. M., Xu, Y. P., & Li, L. J. (2008). Synthesis and characterization of one-dimensional CdSe by a novel reverse micelle assisted hydrothermal method.

  Journal of Colloid and Interface Science, 320(2), 491-500. doi:10.1016/j.jcis.2008.01.048

  Wei, L., Wang, B., Goh, T. H., Li, L. J., Yang, Y., Chan-Park, M. B., & Chen, Y. (2008). Selective enrichment of (6,5) and (8,3) single-walled carbon nanotubes via cosurfactant extraction from narrow (n,m) distribution samples.

  Journal of Physical Chemistry B, 112(10), 2771-2774. doi:10.1021/jp8003322

  Shi, Y., Tantang, H., Lee, C. W., Weng, C. H., Dong, X., Li, L. J., & Chen, P. (2008). Effects of substrates on photocurrents from photosensitive polymer coated carbon nanotube networks.

  Applied Physics Letters, 92(10). doi:10.1063/1.2894503

  Fu, D., Lim, H., Shi, Y., Dong, X., Mhaisalkar, S. G., Chen, Y., . . . Li, L. J. (2008). Differentiation of gas molecules using flexible and all-carbon nanotube devices.

  Journal of Physical Chemistry C, 112(3), 650-653. doi:10.1021/jp710362r

  Dong, X., Fu, D., Ahmed, M. O., Shi, Y., Mhaisalkar, S. G., Zhang, S., . . . Li, L. J. (2007). Heme-enabled electrical detection of carbon monoxide at room temperature using networked carbon nanotube field-effect transistors.

  Chemistry of Materials, 19(25), 6059-6061. doi:10.1021/cm702725p

  Zhang, Y. Y., Shi, Y., Chen, F., Mhaisalkar, S. G., Li, L. J., Ong, B. S., & Wu, Y. (2007). Poly (3, 3''' -didodecylquarterthiophene) field effect transistors with single-walled carbon nanotube based source and drain electrodes.

  Applied Physics Letters, 91(22). doi:10.1063/1.2806234

  Ee, L. G., Li, L. J., Zhang, K., Xu, Y., Dong, X., Ho, X., . . . Mhaisalkar, S. G. (2007). DNA sensing by field-effect transistors based on networks of carbon nanotubes.

  Journal of the American Chemical Society, 129(46), 14427-14432. doi:10.1021/ja075176g

  Wang, B., Wei, L., Yao, L., Li, L. J., Yang, Y., & Chen, Y. (2007). Pressure-induced single-walled carbon nanotube (n,m) selectivity on Co-Mo catalysts.

  Journal of Physical Chemistry C, 111(40), 14612-14616. doi:10.1021/jp0762525

  Chen, F., Wang, B., Chen, Y., & Li, L. J. (2007). Toward the extraction of single species of single-walled carbon nanotubes using fluorene-based polymers.

  Nano Letters, 7(10), 3013-3017. doi:10.1021/nl071349o

  Chen, Y., Wang, B., Li, L. J., Yang, Y., Ciuparu, D., Lim, S., . . . Pfefferle, L. D. (2007). Effect of different carbon sources on the growth of single-walled carbon nanotube from MCM-41 containing nickel. Carbon, 45(11), 2217-2228. doi:10.1016/j.carbon.2007.06.022

  Lee, C. W., Zhang, K., Tantang, H., Lohani, A., Mhaisalkar, S. G., Li, L. J., . . . Chen, Y. (2007). Tuning of electrical characteristics in networked carbon nanotube field-effect transistors using thiolated molecules.

  Applied Physics Letters, 91(10). doi:10.1063/1.2772181

  Mortimer, I. B., Li, L. J., Taylor, R. A., Rikken, G. L. J. A., Portugall, O., & Nicholas, R. J. (2007). Magneto-optical studies of single-wall carbon nanotubes.

  Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics, 76(8). doi:10.1103/PhysRevB.76.085404

  Fu, D., Xu, Y., Li, L. J., Chen, Y., Mhaisalkar, S. G., Boey, F. Y. C., . . . Moochhala, S. (2007). Electrical detection of nitric oxide using single-walled carbon nanotube network devices.

  Carbon, 45(9), 1911-1914. doi:10.1016/j.carbon.2007.05.008

  Wang, B., Poa, C. H. P., Wei, L., Li, L. J., Yang, Y., & Chen, Y. (2007). (n,m) selectivity of single-walled carbon nanotubes by different carbon precursors on Co-Mo catalysts.

  Journal of the American Chemical Society, 129(29), 9014-9019. doi:10.1021/ja070808k

  Song, Y., Ling, Q. D., Lim, S. L., Teo, E. Y. H., Tan, Y. P., Li, L., . . . Zhu, C. (2007). Electrically bistable thin-film device based on PVK and GNPs polymer material.

  IEEE Electron Device Letters, 28(2), 107-110. doi:10.1109/LED.2006.889519

  Gui, E. L., Li, L. J., Lee, P. S., Lohani, A., Mhaisalkar, S. G., Cao, Q., . . . Gao, Z. (2006). Electrical detection of hybridization and threading intercalation of deoxyribonucleic acid using carbon nanotube network field-effect transistors.

  Applied Physics Letters, 89(23). doi:10.1063/1.2399355

  Li, L. J., Lin, T. W., Doig, J., Mortimer, I. B., Wiltshire, J. G., Taylor, R. A., . . . Nicholas, R. J. (2006). Crystal-encapsulation-induced band-structure change in single-walled carbon nanotubes: Photoluminescence and Raman spectra.

  Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics, 74(24). doi:10.1103/PhysRevB.74.245418

  Li, L. J., Glerup, M., Khlobystov, A. N., Wiltshire, J. G., Sauvajol, J. L., Taylor, R. A., & Nicholas, R. J. (2006). The effects of nitrogen and boron doping on the optical emission and diameters of single-walled carbon nanotubes.

  Carbon, 44(13), 2752-2757. doi:10.1016/j.carbon.2006.03.037

  Wiltshire, J. G., Li, L. J., Herz, L. M., Nicholas, R. J., Glerup, M., Sauvajol, J. L., & Khlobystov, A. N. (2005). Chirality-dependent boron-mediated growth of nitrogen-doped single-walled carbon nanotubes. Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics, 72(20). doi:10.1103/PhysRevB.72.205431

  Li, L. J., Khlobystov, A. N., Wiltshire, J. G., Briggs, G. A. D., & Nicholas, R. J. (2005). Diameter-selective encapsulation of metallocenes in single-walled carbon nanotubes.

  Nature Materials, 4(6), 481-485. doi:10.1038/nmat1396

  Wiltshire, J. G., Li, L. J., Khlobystov, A. N., Padbury, C. J., Briggs, G. A. D., & Nicholas, R. J. (2005). Magnetic separation of Fe catalyst from single-walled carbon nanotubes in an aqueous surfactant solution. Carbon, 43(6), 1151-1155. doi:10.1016/j.carbon.2004.12.006

  Li, L. J., & Nicholas, R. J. (2004). Bandgap-selective chemical doping of semiconducting single-walled carbon nanotubes.

  Nanotechnology, 15(12), 1844-1847. doi:10.1088/0957-4484/15/12/026

  Chiang, C. C., Chen, M. C., Li, L. J., Wu, Z. C., Jang, S. M., & Liang, M. S. (2004). Effects of O<inf>2</inf>- And N<inf>2</inf>-plasma treatments on copper surface.

  Japanese Journal of Applied Physics, Part 1:, 43(11 A), 7415-7418. doi:10.1143/JJAP.43.7415

  Shields, P. A., Bumby, C. W., Li, L. J., & Nicholas, R. J. (2004). Mid-infrared electroluminescence from coupled quantum dots and wells.

  Journal of Applied Physics, 96(5), 2725-2730. doi:10.1063/1.1776623

  Wiltshire, J. G., Khlobystov, A. N., Li, L. J., Lyapin, S. G., Briggs, G. A. D., & Nicholas, R. J. (2004). Comparative studies on acid and thermal based selective purification of HiPCO produced single-walled carbon nanotubes.

  Chemical Physics Letters, 386(4-6), 239-243. doi:10.1016/j.cplett.2004.01.067

  Chiang, C. C., Chen, M. C., Wu, Z. C., Li, L. J., Jang, S. M., Yu, C. H., & Liang, M. S. (2004). TDDB Reliability Improvement of Cu Damascene with a Bilayer-Structured α-SiC:H Dielectric Barrier.

  Journal of the Electrochemical Society, 151(2). doi:10.1149/1.1637358

  Chiang, C. C., Chen, M. C., Li, L. J., Wu, Z. C., Jang, S. M., & Liang, M. S. (2004). Physical and barrier properties of amorphous silicon-oxycarbide deposited by PECVD from octamethylcyclotetrasiloxane. Journal of the Electrochemical Society, 151(9). doi:10.1149/1.1778169

  Wu, Z. C., Chiang, C. C., Wu, W. H., Chen, M. C., Jeng, S. M., Li, L. J., . . . Liang, M. S. (2001). Leakage mechanism in Cu damascene structure with methylsilane-doped low-k CVD oxide as intermetal dielectric. IEEE Electron Device Letters, 22(6), 263-265. doi:10.1109/55.924836

  Chen, H. L., Li, L. J., & Lin, T. L. (1998). Formation of segregation morphology in crystalline/amorphous polymer blends: Molecular weight effect.

  Macromolecules, 31(7), 2255-2264. doi:10.1021/ma9715740

  Liaw, D. J., Liaw, B. Y., Li, L. J., Sillion, B., Mercier, R., Thiria, R., & Sekiguchi, H. (1998). Synthesis and Characterization of New Soluble Polyimides from 3,3′,4,4′-Benzhydrol Tetracarboxylic Dianhydride and Various Diamines.

  Chemistry of Materials, 10(3), 734-739. doi:10.1021/cm970463c

  Li, L. J., & Yang, M. H. (1998). Phase behaviours of diphenylsiloxane oligomers.

  Polymer, 39(3), 689-695. doi:10.1016/S0032-3861(97)00318-2

  Hwang, B. J., Shieh, D. T., Chieh, W. C., Liaw, D. J., & Li, L. J. (1997). Electropolymerization of pyrrole and 4-(3-Pyrrolyl) butane-sulfonate on Pt substrate: An in situ EQCM study.

  Thin Solid Films, 301(1-2), 175-182. doi:10.1016/S0040-6090(96)09593-4

  Chen, H. L., Li, L. J., Ou-Yang, W. C., Hwang, J. C., & Wong, W. Y. (1997). Spherulitic crystallization behavior of poly(∈-caprolactone) with a wide range of molecular weight.

  Macromolecules, 30(6), 1718-1722.

  Liaw, D. J., Yang, W. C. O., Li, L. J., & Yang, M. H. (1997). Synthesis and properties of novel aromatic polyimides derived from bis(p-aminophenoxy)methylphenylsilane. Journal of Applied Polymer Science, 63(3), 369-376. doi:10.1002/(SICI)1097-4628(19970118)63:3<369::AID-APP13>3.0.CO;2-W

  Ou-Yang, W. C., Li, L. J., Chen, H. L., & Hwang, J. C. (1997). Bulk crystallization behavior of poly(ε-caprolactone) with a wide range of molecular weight. Polymer Journal, 29(11), 889-893. doi:10.1295/polymj.29.889

  獨立

  Use a text section to describe your values, show more info, summarize a topic, or tell a story. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.